Automatisk ljusbildsreglering

Översikt

  • Automatisk på- och avbländning för optimala siktförhållanden
  • Bättre belysning i alla situationer
  • Förhindrar att andra trafikanter bländas

Optimala ljusförhållanden – i alla situationer.

Bättre ljusförhållanden vid dimma, regn, skymning och när det är mörkt: Med den Automatiska ljusbildsregleringen kan du vara säker på att vägen alltid lyses upp optimalt. Den styr nämligen din Mercedes intelligenta belysning automatiskt. Då förhindrar den att andra trafikanter bländas genom att automatiskt blända på eller av helljuset. Bättre ljusförhållanden i alla situationer – utan att siktförhållandena påverkas för andra.

 

Sammanfattning av fördelarna.

För att använda den Automatiska ljusbildsregleringen i din Mercedes vrider du ljusomkopplaren till ”Auto” och aktiverar den automatiska ljusbildsregleringen med manöverspaken på ratten. Nu lyser den automatiskt upp vägen optimalt. I samband med detta registrerar kamerasystemet mötande och framförvarande fordon, om dessa har belysning. Den automatiska på- och avbländningen är aktiv från en hastighet på minst 30 km/h på vägar utan gatubelysning när det är mörkt.

Produktinformation

Kategori
Komfort
Leverantör
Mercedes-Benz Sverige AB
Notera
Löptid begränsad
Artikelnummer
QEV111AI45KT

Tillgänglig för bilar med utrustningen statiska LED-strålkastare (631/632) och multimediesystem MBUX i generation NTG7.

Hur sker aktiveringen i bilen?
Se till att bilen är kopplad till ditt Mercedes me-användarkonto och att bilen har GPS-mottagning. Lägg produkten Automatisk ljusbildsreglering i varukorgen i Mercedes me Store och slutför beställningen.
För aktivering måste tändningen i bilen slås av. Slå på tändningen efter ca 2 minuter. Om aktiveringen har genomförts får du ett meddelande via din bils multimediesystem. Om inget meddelande visas, upprepa den förutnämnda åtgärden.