Information om ångerrätt

Utskriftsvänlig version Information om ångerrätt (pdf)


Uppsägning av Mercedes me-produkter med obegränsad löptid (månadsabonnemang)

För Mercedes me-produkter med obegränsad löptid (månadsabonnemang) gäller att din rätt till användning upphör efter uppsägning. Du kan när som helst säga upp ditt produktabonnemang via ditt Mercedes me-användarkonto. Du måste säga upp abonnemanget senast sista dagen i den aktuella faktureringsperioden (senast kl 23:59). Uppsägningen träder inte i kraft förrän i slutet av faktureringsperioden. Du kan använda Mercedes me-produkten som vanligt fram tills dess. En avyttring, ett permanent överlämnande eller en överlåtelse av bilen alternativt en uppsägning av Mercedes me-användarkontot anses inte berättiga uppsägning av särskilda skäl.
Om du varken har åtkomst till ditt Mercedes me-användarkonto eller den anslutna bilen har du endast möjlighet till uppsägning per cs.swe@cac.mercedes-benz.com. Vid uppsägningar per e-post gäller en särskild tidsfrist på 7 dagar fram till den aktuella faktureringsperiodens slut.


Ångerrätt

Du har rätt att inom 14 dagar ångra detta avtal utan att behöva ange något skäl.


Denna betänketid löper ut 14 dagar efter det att avtalet ingåtts.


För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (Mercedes-Benz Sverige AB, Customer Assistance Center (CAC), Box 50531, 202 50 Malmö, Sverige, Telefon 00800 9 777 77 77, e-postadress: cs.swe@cac.mercedes-benz.com) om ditt beslut att ångra detta avtal, genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller ett e-postbrev). Du kan här använda det bifogade ångerformuläret, men det är inte nödvändigt.


För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ett meddelande om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av utövande av ångerrätten

Om du ångrar avtalet återbetalar vi dig för alla betalningar vi har erhållit från dig, inklusive kostnader för leverans, (med undantag för de ytterligare kostnader, som beror på att du valt en annan leveranstyp än den billigaste standardleverans som vi tillhandahåller) utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar från den dag då vi informerats om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi kommer att återbetala dig med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har samtyckt till annat. Under alla omständigheter kommer du inte att behöva erlägga några avgifter till följd av sådan återbetalning.

 

Exempel på formulär för tillbakadragande av tjänst

(fyll i och skicka in detta formulär om du önskar tillbakadra avtalet):

Mercedes-Benz Sverige AB, Customer Assistance Center (CAC)
Box 50531, 202 50 Malmö, Sverige
E-post: cs.swe@cac.mercedes-benz.com
Telefon: 00800 9 777 77 77


  • Jag/vi (*) tillkännager härigenom att jag/vi (*) drar tillbaka mitt/vårt (*) avtal för försäljningen av följande varor (*) /för tillhandahållandet av följande tjänst (*)
  • Beställd (*)/mottagen (*)
  • Konsument(erna)s namn
  • Konsument(erna)s adress(er)
  • Konsument(erna)s namnteckningar (endast om detta formulär är i pappersform)
  • Datum
  • (*) Stryk det som inte är tillämpligt