Režim pro začínající řidiče a režim parkovací služby

Přehled

  • Režim pro začínající řidiče: Pomáhá v počátcích řízení vozidel s elektrickým pohonem přizpůsobením výkonu Vašeho Mercedesu tak, aby dosahoval maximální rychlosti 120 km/h
  • Režim parkovací služby: Omezí výkon Vašeho Mercedesu, aby bylo možno dosáhnout maximální rychlosti 80 km/h, a omezí přístup k osobním údajům profilu, pokud vozidlo přenecháte jiným řidičům

V závislosti na výbavě Vašeho vozidla se může využitelný rozsah sady lišit.

Umožňuje lepší ovládání akcelerace.

U akumulátorových elektrických vozidel je k dispozici točivý moment od 0 otáček – na rozdíl od vozidel s běžným pohonem. To může u začínajících řidičů znamenat změnu zvyklostí, kterou může usnadnit Režim pro začínající řidiče. Pozvolná akcelerace umožňuje relaxující zážitek z jízdy s obvyklými komfortními jízdními vlastnostmi. Výkon Vašeho Mercedesu je na podporu začínajícím řidičům upraven tak, aby bylo v zásadě možno dosáhnout nejvyšší rychlosti 120 km/h. Stabilizační systém ESP zůstává trvale zapnutý, aby mohl řidiče kdykoliv podpořit. Sportovní jízdní programy nejsou v případě aktivovaného Režimu pro začínající řidiče k dispozici. Koncepce oprávnění brání tomu, aby mohl být Režim pro začínající řidiče zrušen jiným uživatelem.

Stanovuje hranice pro případy, kdy řízení převezmou jiní.

Režim parkovací služby omezuje výkon Vašeho Mercedesu a omezuje přístup k osobním údajům profilu, pokud je vůz přenechán jiným řidičům. Dostupná akcelerace je v celém rychlostním rozsahu silně omezena. Díky sníženému výkonu lze dosáhnout maximální rychlosti 80 km/h. Stabilizační systém ESP zůstává trvale zapnutý, aby mohl řidiče kdykoliv podpořit. Sportovní jízdní programy nejsou v případě aktivovaného Režimu parkovací služby k dispozici. Vaše trasy, adresy a údaje profilu nejsou v případě zvoleného režimu parkovací služby ostatním k dispozici, protože se aktivuje ochrana profilu pro profil uložený ve vozidle. Tak jsou obsažené údaje chráněny před neoprávněným přístupem.

Produktové informace

Kategorie
Bezpečnost a servis
Prodejce
Mercedes-Benz Česká republika, s. r. o.
Upozornění k používání
Doba platnosti omezena
Číslo výrobku
QEV111AI45LJ