Poučení o zrušení objednávky

> Tištěná verze Poučení o zrušení objednávky (pdf)


Vypovězení digitálních doplňků s neomezenou dobou platnosti (měsíční předplatná)

U digitálních doplňků s neomezenou dobou platnosti (měsíční předplatná) končí Vaše oprávnění k používání vypovězením. Předplatné digitálních doplňků můžete kdykoliv vypovědět prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu Mercedes me. Vaše výpověď musí být provedena nejpozději k poslednímu dni příslušného zúčtovacího období (do 23:59 hodin). Výpověď vstupuje v platnost až na konci zúčtovacího období – do té doby můžete příslušný digitálních doplňků obvyklým způsobem využívat. Prodej nebo trvalé předání, přenechání vozidla nebo vypovězení uživatelského účtu Mercedes me Vás neopravňuje k vypovězení ze závažného důvodu.
Pokud nemáte přístup k Vašemu uživatelskému účtu Mercedes me ani k propojenému vozidlu, lze výpověď provést pouze e-mailem na me-connect.cze@cac.mercedes-benz.com. Při výpovědi e-mailem platí zvláštní lhůta 7 dní od konce příslušného zúčtovacího období.


Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit do 14 dnů od této smlouvy bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení čítá 14 dní ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám to oznámit prostřednictvím jednoznačného prohlášení o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem) adresovaného společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., c/o Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, Nizozemsko, tel. 00800 9 777 77 77, fax +49 711 21768006, e-mail: me-connect.cze@cac.mercedes-benz.com) Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář oznámení o odstoupení, jehož užití však není povinné.

K dodržení lhůty pro odstoupení stačí, abyste své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odeslali před jejím uplynutím.

Účinky odstoupení

Jestliže odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného druhu dodání, než je nejlevnější nabízený způsob standardního dodání), bez zbytečného prodlení a nejpozději do 14 dní ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro tuto náhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili v původní transakci, pokud s Vámi nebude výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám však nebudou v důsledku této náhrady účtovány žádné další poplatky.(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho)

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., Daimlerova 2296/2, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika
Tel: 00800 9 777 77 77, Fax: +49711 21768006,
E-mail: me-connect.cze@cac.mercedes-benz.com

 
  • Adresát
  • Tímto odstupuji / odstupujeme od mnou/námi uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží / poskytování následujících služeb
  • Objednáno dne / obdrženo dne
  • Jméno / jména spotřebitele / spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele / spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze u sdělení zaslaných v papírové podobě)
  • Datum