Ochrana osobních údajů a bezpečnost


Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. ("My")
Daimlerova 2296/2
149 45 Praha 4 - Chodov
Česká republika
E-mail: dataprotection.cars@mercedes-benz.com


Práva z ochrany osobních údajů můžete uplatnit zde:
Mercedes-Benz Group AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny
HPC E600, 70546 Stuttgart, Německo
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

Další osoby odpovědné za analytické a marketingové aktivity (viz Bod 1.c. tohoto oznámení o ochraně osobních údajů) jsou:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart, Německo
E-mail: dialog.mb@mercedes-benz.com


Mercedes-Benz Mobility AG
Siemensstr. 7
70469 Stuttgart, Německo
E-mail: mobility@mercedes-benz.com


Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obě společnosti:
Mercedes-Benz Group AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny
HPC E600
D-70546 Stuttgart, Německo
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com


Oblasti:


 

 


Informace o ochraně osobních údajů pro webovou stránku internetového obchodu Mercedes me Store (informační povinnost)


Na začátek strany

 

1. Ochrana údajů a společná odpovědnost

 1. Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách i Vaším zájmem o naši nabídku. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí. Kromě toho odkazujeme na Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Mercedes-Benz:
  Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Mercedes-Benz
 2. Naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a zásady ochrany osobních údajů společnosti Mercedes-Benz se nevztahují na vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které se můžete dostat prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich Zásadách ochrany osobních údajů.
 3. V rámci analýzy a marketingových aktivit na těchto webových stránkách, které jsou podrobněji popsány níže, úzce spolupracujeme s ostatními výše uvedenými odpovědnými osobami. Údaje o vaší návštěvě na našich webových stránkách zpracováváme společně s těmito správci pomocí následujících technologií:
  • Pro účely analýzy:
   1. Google Analytics 360
 • Pro marketingové účely:
  1. Salesforce Interaction Studio
  2. Salesforce Audience Studio
  3. Adobe Target

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely probíhá pouze v případě, že s tím souhlasíte, jak je podrobněji popsáno v části 5.c. těchto informací o ochraně údajů.

Rámec pro společné zpracování osobních údajů a příslušné povinnosti byly mezi těmito správci dohodnuty v souladu se zákonem. Pro další informace o základním obsahu těchto dohod nás prosím kontaktujte pod kontaktními údaji uvedenými v části 9.d. tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

2. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

 1. Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) Vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.
 2. Naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a zásady ochrany osobních údajů společnosti Mercedes-Benz se nevztahují na vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které se můžete dostat prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách.
 3. Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce budou zcela nedostupné nebo použitelné jen v omezené míře.

 

3. Účely použití

 1. Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme, abychom Vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.
 2. Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, chatu, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo k realizaci smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a – v případě potřeby – pro účely realizace a vyúčtování případných obchodních transakcí, vždy pouze v rozsahu k tomu nezbytném.
 3. Pro další účely (např. zobrazování personalizovaného obsahu nebo reklamy na základě uživatelského chování) používá naše společnost a příp. vybraná třetí strana Vaše údaje, pokud k tomu udělíte své svolení (= souhlas) v rámci našeho systému CMS (Consent Management System). Další informace a volby naleznete v části"Nastavení souborů cookie" v zápatí v dolní části webových stránek.
 4. Kromě toho používáme osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. uložení ke splnění požadavků a povinností na uchovávání údajů podle obchodních nebo daňových zákonů, předání údajů na základě úředního nebo soudního nařízení, např. orgánu činnému v trestním řízení).

 

4. Předávání osobních údajů třetím osobám; sociální pluginy; využití poskytovatelů služeb

 1. Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli v potřebném rozsahu (např. údaj, že jste tuto nabídku našli u nás, a případně další informace, které jste přitom na našich webových stránkách již uvedli).
 2. Používáme-li na našich webových stránkách tzv. „sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook a Twitter, implementujeme je takto:

  Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě.


  Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Mercedes-Benz nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách.


  Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, a ten ho integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, pro přenos dat mezi touto sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně Zásady ochrany osobních údajů příslušné sítě.


  Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies (viz odst. 5.d).

 3. Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plugin, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ při zpracování osobních údajů vyhovující standardům EU. Zvažte prosím tuto skutečnost, než kliknete na příslušný odkaz nebo než aktivujete sociální plugin a spustíte tak přenos Vašich dat.
 4. Pro provoz, optimalizaci a zajištění našich webových stránek využíváme navíc služeb kvalifikovaných poskytovatelů služeb (např. v oblasti IT, marketingových agentur). Osobní údaje jim předáváme jen v případě, pokud je to nezbytné pro poskytování a používání webových stránek a jejich funkcí, pro sledování cílů oprávněného zájmu, k plnění právní povinnosti nebo pokud jste s tímto krokem vyjádřili souhlas (viz odst. 7). Další informace o příjemcích naleznete v našem systému správy souhlasu v části"Nastavení souborů cookie" v zápatí v dolní části webových stránek.

 

5. Cookies

 1. Při návštěvě našich webových stránek se mohou používat soubory cookies. Technicky vzato se jedná o tzv. HTML cookies a podobné softwarové nástroje jako Web/DOM Storage nebo Local Shared Objects (tzv. „flash cookies“), které společně označujeme jako soubory cookies.
 2. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení během vaší návštěvy webových stránek a přečteny později. Z toho je možné např. poznat, zda již mezi zařízením a webovými stránkami došlo ke spojení, zohlednit Váš preferovaný jazyk nebo jiná nastavení, nabídnout Vám určité funkce (např. online shop, konfigurátor vozidla) nebo rozpoznat Vaše uživatelské zájmy. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.
 3. Zda a které soubory cookie se používají při návštěvě našich webových stránek, závisí na tom, které oblasti a funkce našich webových stránek používáte a zda souhlasíte s používáním souborů cookie v našem systému správy souhlasu, které nejsou nezbytně nutné, tj. obvykle z technických důvodů. Další informace a volby naleznete v části"Nastavení souborů cookie" v zápatí v dolní části webových stránek.
 4. Použití cookies také závisí na nastavení webového prohlížeče, který používáte, (např. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Většina webových prohlížečů je implicitně nastavena tak, že určité typy cookies akceptují automaticky; toto nastavení však můžete většinou změnit. Cookies, které se do Vašeho počítače už uložily, můžete kdykoliv vymazat. Web/DOM-Storage a Local Shared Objects můžete vymazat samostatně. Informace o nastavení této funkce ve Vašem prohlížeči, resp. koncovém zařízení najdete v pokynech výrobce.
 5. Svolení (= souhlas) i odmítnutí nebo smazání cookies jsou vázána na použité zařízení a konkrétně použitý webový prohlížeč. Pokud používáte několik zařízení nebo webových prohlížečů, můžete rozhodnutí nebo nastavení provádět rozdílně pro každé zařízení / prohlížeč.
 6. Pokud se rozhodnete nepoužívat cookies nebo je vymazat, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

 

6. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

 

7. Právní základ pro zpracování údajů

 1. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, představoval tento souhlas právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Vezměte prosím na vědomí svůj souhlas s předáváním údajů příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (čl. 49 odst. 1 věta 1 písmeno a GDPR) také § 12.
 2. Pro zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktů nebo plnění smlouvy s Vámi je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.
 3. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních závazků (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.
 4. Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Zachování funkčnosti našich IT systémů, ale také (přímý) marketing vlastních i cizích produktů a služeb (pokud se neprovádí na základě Vašeho souhlasu) a legislativně požadovaná dokumentace obchodních kontaktů jsou takovými oprávněnými zájmy. V souvislosti s požadovaným zvážením zájmů zohledňujeme zejména druh osobních údajů, účel zpracování, podmínky zpracování a Váš zájem o důvěrnost Vašich osobních údajů.

 

8. Vymazání Vašich osobních údajů

Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb, které ukládáme z bezpečnostních důvodů, po uplynutí sedmi dnů smažeme. Jinak Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení, které se na nás vztahují, v Evropské unii nebo třetích zemích, mají-li přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud není vymazání v jednotlivých případech možné, jsou odpovídající osobní údaje označeny s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 

9. Práva dotčených osob

 1. Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte právo na informace (čl. 15 nařízení GDPR), opravu (čl. 16 nařízení GDPR), vymazání údajů (čl. 17 nařízení GDPR), omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR).
 2. Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno zůstává i další zpracování těchto údajů podle jiného právního základu, jako je např. plnění právních závazků (viz část „Právní základy zpracování“).

 3. Právo na námitku
  Z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, prováděného na základě čl. 6 odst. 1 e) nařízení GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) nařízení GDPR (zpracování údajů založené na zvážení zájmů). Pokud podáte námitku, budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat jen tehdy, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu s cílem výkonu oprávněných zájmů na základě zvážení těchto zájmů, máte mimo to právo kdykoli podat námitku bez udání důvodů.

 4. Své požadavky nebo prohlášení prosím podle možností směřujte na následující kontaktní adresu: dataprotection.cars@mercedes-benz.com
 5. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákonné požadavky, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů (čl. 77 GDPR).

 

10. Zpravodaj (Newsletter)

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje (newsletter) nabízeného na našich webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání zpravodaje, pokud nedáte souhlas k širšímu použití. Odběr můžete kdykoliv ukončit zvolením možnosti odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

 

11. Centrální přístupová služba společnosti Mercedes-Benz Group AG

Díky centrální přístupové službě společnosti Mercedes-Benz Group AG se můžete přihlásit na všechny webové stránky a do všech aplikací skupiny Mercedes-Benz-skupina a jejích značek, které jsou s touto službou propojeny. Příslušné platné podmínky používání obsahují zvláštní předpisy upravující ochranu osobních údajů. Tyto podmínky používání si můžete stáhnout na příslušných přihlašovacích stránkách propojených webových stránek a aplikací.

 

12. Přenos dat příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor

 1. Při využití poskytovatelů služeb (viz odst. 4. d.) a předání údajů s Vaším svolením (= souhlasem) třetí straně (viz. odst. 3. c) mohou být osobní údaje přeneseny příjemcům v zemích mimo Evropskou unii („EU“), Island, Lichtenštejnsko a Norsko (= Evropský hospodářský prostor) a tam mohou být i zpracovány, což platí zejména pro USA a Indii. [Volitelné: Tyto země můžete identifikovat v našem systému správy souhlasu, který naleznete v části "Nastavení souborů cookie" v zápatí v dolní části webových stránek.]
 2. V těchto zemích neexistuje z pohledu EU přiměřená úroveň ochrany pro zpracování osobních údajů v souladu s normami EU (tzv. rozhodnutí o přiměřenosti): Andorra, Argentina, Kanada (s omezením), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Jižní Korea, Uruguay, Velká Británie. S příjemci v jiných zemích sjednáme použití standardních smluvních doložek EU, závazných podnikových předpisů nebo jiné přípustné mechanismy, abychom zajistili „přiměřenou úroveň ochrany“ podle daných zákonných požadavků. Příslušné informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 9.d.
 3. Pokud souhlasíte s naším systémem správy souhlasu c., váš souhlas se vztahuje také na přenos údajů příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, kde neexistuje "odpovídající úroveň ochrany". Informace o přenášených údajích, příjemcích údajů nebo kategoriích příjemců údajů, jakož i o příslušných zemích naleznete v našem systému správy souhlasu, který naleznete v části"Nastavení souborů cookie" v zápatí v dolní části webových stránek. V těchto zemích nemusí existovat žádný zákon o ochraně údajů srovnatelný s Evropským hospodářským prostorem zcela nebo zčásti (e.B. práva subjektů údajů, viz oddíl 9), žádné úřady pro ochranu údajů a/nebo žádné srovnatelné možnosti přijmout opatření proti porušení ochrany údajů. Veřejné subjekty (e.B orgány) mohou mít mimo jiné snadnější přístup ke zpracovávaným údajům a mohou je používat pro jiné účely než v Evropském hospodářském prostoru. Tyto okolnosti mohou být zvláštními opatřeními kompenzovány pouze částečně.

Stav: Říjen 2022

 

 


Informace o ochraně osobních údajů pro nákup placených služeb Mercedes me connect a placené výbavy on-demand (informační povinnost)


Na začátek strany

 

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. zpracuje údaje zákazníka jako odpovědná strana za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy. V této souvislosti společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. předá údaje o zákaznících společnosti Mercedes-Benz AG v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy.
 2. Navíc může společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, které společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. obdrží v souvislosti s plněním kupní smlouvy za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. (sledování, uplatňování nebo obhajoba zákonných práv), ochrany údajů nebo systémů pro zpracování informací používaných k plnění smlouvy nebo plnění zákonných povinností, a společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. může takové informace předat třetím stranám (zejména úřadům), a to v rozsahu, který je nezbytný k prošetření porušení Všeobecných obchodních podmínek, zneužití služeb nebo pokusů o získání neoprávněného přístupu k systémům pro zpracování informací nebo k získání údajů jiných zákazníků.
 3. Údaje zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a poté archivovány v souladu s právními požadavky obchodních a daňových předpisů. Tyto údaje budou poté vymazány, pokud není nutné další uchovávání k ochraně oprávněných zájmů společnosti Mercedes-Benz Česká republika (zejména pro sledování, uplatňování a ochranu zákonných práv).
 4. Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. pověřila poskytovatele technického zajištění a platebních služeb realizací platebních transakcí. Tyto společnosti se nacházejí v Evropské unii a mají přístup pouze k těm osobním údajům, které jsou nutné k provedení této činnosti. Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. s těmito poskytovateli uzavřela smlouvy, které obsahují předpisy k nakládání s osobními údaji a jejich ochraně.
  Jestliže chcete provést elektronickou platbu za účelem zakoupení zboží nebo služeb na této webové stránce, je vyžadován přenos příslušných platebních údajů (např. číslo účtu nebo kreditní karty, jméno držitele karty, částka, termín platby) těmto poskytovatelům, aby bylo možné tento nákup dokončit (právní podklad dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): čl. 6 odst. 1 písm. b).
 5. Aby byly údaje o Vaší platbě (např. údaje o kreditní kartě) k dispozici pro budoucí platby na webových stránkách připojených k Portálu Mercedes me, budou na Vaše přání uloženy u společnosti Mercedes pay GmbH a touto společností zpracovávány.
  V sekci "Moje údaje" na Portálu Mercedes me společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. je možné tuto službu kdykoliv zrušit nebo zde uložené údaje spravovat.
  Další informace týkající se zpracování osobních údajů společnosti Mercedes pay GmbH naleznete pod následujícím odkazem:
  Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Mercedes pay
 6. V rozsahu, v jakém společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníka, je zákazník oprávněn
  • vyžádat si informace o osobních údajích zpracovávaných společností Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. (právo na informace),
  • požadovat opravu nesprávných údajů a, s přihlédnutím k účelu zpracování, požadovat doplnění neúplných údajů (právo na opravu),
  • požádat o vymazání údajů z oprávněných důvodů (právo na výmaz),
  • požadovat omezení zpracování údajů, pokud k tomu existují právní předpoklady (právo na omezení zpracování),
  • získat údaje poskytnuté zákazníkem ve strukturované, správné a strojově čitelné formě, pokud k tomu existují právní předpoklady, a předat tyto údaje jiné odpovědné straně nebo v technicky proveditelném rámci tyto údaje nechat převést společností Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. (právo na přenositelnost dat).

 7. Kromě toho má zákazník právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se provádí za účelem ochrany legitimních zájmů společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., jsou-li k tomu důvody podle právních předpisů s ohledem na osobní situaci zákazníka (právo na námitku).

 8. Pro uplatnění těchto práv se může zákazník přes výše uvedený kontakt spojit se společností Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Kromě toho má zákazník právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Stav: Listopad 2021

 

 


Informace o ochraně osobních údajů pro nákup placených služeb Mercedes me connect a placené výbavy on-demand v multimediálním systému MBUX (informační povinnost)


Tato informace o ochraně osobních údajů je platná, pokud v multimediálním systému MBUX zakoupíte placené služby Mercedes me connect a placenou výbavu on-demand.

Na začátek strany

 

Informace ke zpracování osobních údajů

Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. prostřednictvím této informace o ochraně osobních údajů informuje o tom, jak se při návštěvě "Store ve vozidle" zpracovávají osobní údaje, na jakém právním základě se tak děje, a jaká práva a nároky jsou s tím spojené. Tato informace o ochraně osobních údajů platí výhradně pro tento "Store ve vozidle".

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je: Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., Daimlerova 2296/2, Praha 4 - Chodov, 149 45, Česká republika
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Vedoucí osoba pro ochranu osobních údajů, Mercedes-Benz Group AG, HPC E600, D-70546 Stuttgart, Německo, e-mail: data.protection@mercedes-benz.com
 2. Shromažďování a zpracování osobních údajů při návštěvě
  Při návštěvě "Store ve vozidle" jsou za účelem zobrazení nabídky zpracovávány a ukládány osobní údaje, jako např. identifikátor uživatele Mercedes me, IP adresa a VIN vozidla. Právním důvodem je čl. 6 odst. 1. písmeno b) nařízení GDPR.

  Pro umožnění zobrazení nabídky a následné objednávky jsou v rámci služeb Mercedes me connect předávány údaje zákazníka ze společnosti Mercedes-Benz AG společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Právním důvodem je čl. 6 odst. 1. písmeno b) nařízení GDPR.

  Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. údaje shromáždila a zpracovala. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují.

 3. Shromažďování a zpracování osobních údajů při objednávce
  Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. zpracovává údaje zákazníka za účelem a v rozsahu nezbytném pro vyřízení objednávky a pro účely plnění smlouvy. Za tímto účelem jsou společnosti Mercedes-Benz AG předávány údaje o zákaznících. Právním důvodem je čl. 6 odst. 1. písmeno b) nařízení GDPR.

  Navíc může společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, které společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. obdrží v souvislosti s plněním smlouvy za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. (sledování, uplatňování nebo obhajoba zákonných práv), ochrany údajů nebo systémů pro zpracování informací používaných k plnění smlouvy nebo plnění zákonných povinností, a může takové informace předat třetím stranám (zejména úřadům), a to v rozsahu, který je nezbytný k prošetření porušení Všeobecných obchodních podmínek, zneužití služeb nebo pokusů o získání neoprávněného přístupu k systémům pro zpracování informací nebo k získání údajů od jiných zákazníků. Právním důvodem je čl. 6 odst. 1. písm. c) nebo písm. f) nařízení GDPR.

  Údaje zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a poté archivovány v souladu s právními požadavky obchodních a daňových předpisů. Tyto údaje budou poté vymazány, pokud není nutné další uchovávání k ochraně oprávněných zájmů společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. (zejména pro sledování, uplatňování a ochranu zákonných práv).

 4. Zabezpečení
  Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. používá technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu údajů jí spravovaných proti manipulaci, ztrátě, zničení a proti přístupu neoprávněných osob. Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. průběžně zlepšuje svá bezpečnostní opatření podle technologického vývoje.
 5. Práva subjektu údajů
  V rozsahu, ve kterém společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníka, má dotčená osoba v rámci zákonných ustanovení právo:
  • vyžádat si informace o osobních údajích zpracovávaných společností Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. (právo na informace),
  • požadovat opravu nesprávných údajů a, s přihlédnutím k účelu zpracování, požadovat doplnění neúplných údajů (právo na opravu),
  • požádat o vymazání údajů z oprávněných důvodů (právo na výmaz),
  • požadovat omezení zpracování údajů, pokud k tomu existují právní předpoklady (právo na omezení zpracování),
  • získat údaje poskytnuté dotčenou osobou ve strukturované, správné a strojově čitelné formě, pokud k tomu existují právní předpoklady, a předat tyto údaje jiné odpovědné straně nebo v technicky proveditelném rámci tyto údaje nechat přenést společností Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. (právo na přenositelnost dat).

 6. Právo na námitku
  Kromě výše uvedeného má dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se provádí za účelem ochrany legitimních zájmů společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., jsou-li k tomu důvody dle právních předpisů na základě osobní situace zákazníka (právo na námitku). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány s cílem provozovat přímou reklamu, má dotčená osoba také právo kdykoli vznést své námitky k tomuto zpracování, aniž by uváděla nějaké zvláštní důvody.

  Pro uplatnění těchto práv se může zákazník prostřednictvím níže uvedených kontaktů spojit se společností Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. Kromě toho má zákazník právo podat stížnost u dozorového úřadu.


 

Stav: Listopad 2021