Databeskyttelse & Sikkerhed


Behandling af personoplysninger

Mercedes-Benz Danmark A/S ("Vi")
Digevej 114
2300 København
Danmark
Telefonnummer*: +45 33 78 56 56
E-mail: dataskydd@mercedes-benz.com

*Gebyrer for opkald fra fastnet- og mobiltelefoner kan variere.

Databeskyttelsesansvarlig:

Mercedes-Benz AG
Koncernansvarlig for databeskyttelse
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Tyskland
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com


Områder:


 

 


Behandling af personoplysninger på


Gå til toppen af siden

 

1. Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Denne privatlivspolitik indeholder en beskrivelse af, hvordan vi som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger, vores formål og retsgrundlag for behandlingen, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.
Behandlingen af dine personoplysninger finder sted i medfør af databeskyttelsesforordningen og national supplerende databeskyttelseslovgivning.
Derudover henviser vi til Mercedes-Benz retningslinjer for databeskyttelse:

Mercedes-Benz retningslinjer for databeskyttelse (pdf)

Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside. Når du tilgår links til sociale medier eller eksterne udbydere fra vores hjemmeside, vil disse aktiviteter ikke være omfattet af denne databeskyttelsespolitik. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.

 

2. Beskrivelse af vores behandling af dine personoplysninger

 1. Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte oplysninger vedrørende den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (f.eks. om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider når du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage
 2. Når du indgår en kontrakt med os, behandler vi de personoplysninger, du har afgivet til os. Vores behandling af personoplysninger som led i kontraktforhold omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse samt vedligeholdelse af kontraktforholdet, f.eks. i forbindelse med afvikling og afregning af forretningsforløb, ligesom vi kan behandle dine personoplysninger som følge af eventuelle efterfølgende retskrav, der udspringer af kontraktforholdet.
 3. Andre personrelaterede indsamler og behandler vi kun, hvis du meddeler os disse data, f.eks. inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge eller et prisudskrift. Vi behandler alene disse oplysninger i det omfang du har givet samtykke til behandlingen eller hvis vi i øvrigt er berettiget hertil efter databeskyttelsesforordningens behandlingsregler. Du er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt forpligtet til at afgive dine personoplysninger til os. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider ikke er tilgængelige eller begrænses hvis du ikke registrerer enkeltstående personoplysninger.

 

3. Formål

 1. De personoplysninger, vi indsamler når du besøgervores hjemmesider, anvender vi med henblik på at give dig en så god hjemmesideoplevelse som muligt samt for at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.
 2. Andre personoplysninger som du registrerer hos os, f.eks. inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrivning eller til gennemførelsen af en kontrakt, anvender vi disse oplysninger til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de pågældende formål.
 3. Til andre formål (f.eks. visning af personalisering eller reklame baseret på din brugeradfærd) bruger vi og alle valgte tredjeparter dine oplysninger, forudsat at du giver dit samtykke (= aftale) til dette inden for vores indholdsstyringssystem. Flere oplysninger og valgmuligheder for beslutning kan findes her:
  Consent Management
 4. Vi bruger også personoplysninger, forudsat at vi er juridisk forpligtet til at gøre det (f.eks. at behandle data for at opfylde opbevarings- / opbevaringsforpligtelser i henhold til kommerciel eller skattelovgivning, offentliggørelse af oplysninger for at overholde administrative eller retlige afgørelser, f.eks. til en retshåndhævelse bureau)

 

4. Overførsel af personoplysninger til tredjeparter; social plug-ins; anvendelse af tjenesteudbydere

 1. Vores hjemmesider kan indeholde tilbud fra tredjeparter. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det nødvendige omfang data til den pågældende tilbudsgiver (f.eks. indikation af, at du har fundet dette tilbud hos os, og om nødvendigt yderligere oplysninger, som du allerede har registreret på vores websider).
 2. Hvis vi indsætter såkaldte „social plug-ins“ til sociale netværk som Facebook, Instagram og Twitter på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:

  Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.

  Hvis du har en Mercedes me konto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Mercedes-Benz hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der. Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk.

  Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies (se afsnit 5.d.).

 3. Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan personoplysninger blive videregivet til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
 4. Til drift, optimering og sikring af vores websider anvender vi desuden kvalificerede tjenesteudbydere (IT-tjenesteudbydere og markedsføringsbureauer). Vi videregiver alene personhenførbare oplysninger til vores tjenesteudbydere hvis dette er nødvendigt med henblik på levering og brug af websiderne og deres funktioner, til forfølgelse af legitime interesser eller hvis du afgivet dit samtykke til at vi må indsamle og behandle de personhenførbare oplysninger (se punkt 7). I forbindelse med brugen af tjenesteudbydere kan vi overføre dine personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Se afsnit 12 nedenfor.

 

5. Cookies

 1. Cookies kan bruges, når du besøger vores websteder. Teknisk set er dette såkaldte HTML-cookies og lignende softwareværktøjer såsom Web / DOM-opbevaring eller lokale delte objekter (såkaldte "Flash-cookies"), som vi samlet kalder for cookies.
 2. Cookies er små filer, der gemmes på dit skrivebord, notebook eller mobilenhed, mens du besøger et websted. Cookies gør det f.eks. Muligt at afgøre, om der allerede har været en forbindelse mellem enheden og webstederne; tage hensyn til dit foretrukne sprog eller andre indstillinger, tilbyde dig visse bestemte funktioner (f.eks. onlinebutik, køretøjskonfigurator) eller genkende dine brugsbaserede interesser. Cookies kan også indeholde personlige data.
 3. Hvorvidt og hvilke cookies der bruges, når du besøger vores websteder, afhænger af hvilke områder og funktioner på vores websteder, du bruger, og om du accepterer brugen af cookies, der ikke er teknisk krævet i vores godkendelsesstyringssystem. Du finder yderligere information og valgmuligheder her:
  Consent Management
 4. Brug af cookies afhænger også af indstillingerne i den webbrowser, du bruger (f.eks. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De fleste webbrowsere er forudindstillet til automatisk at acceptere visse typer cookies; dog kan du normalt ændre denne indstilling. Du kan til enhver tid slette lagrede cookies. Web / DOM-lagring og lokale delte objekter kan slettes separat. Du kan finde ud af, hvordan dette fungerer i den browser eller enhed, du bruger, i elevens vejledning.
 5. Samtykke til og afvisning eller sletning af cookies er bundet til enheden og også til den respektive webbrowser, du bruger. Hvis du bruger flere enheder eller webbrowsere, kan du træffe beslutninger eller indstillinger forskelligt.
 6. Hvis du beslutter dig for at bruge cookies eller slette dem, har du muligvis ikke adgang til alle funktionerne på vores hjemmesider, eller individuelle funktioner kan være begrænsede.

 

6. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, for at hindre manipulation, tab, ødelæggelse og uberettigede personers adgang til vores systemer, applikationer mv. Vi forbedrer løbende vores sikkerhedstiltag i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

7. Retsgrundlag for behandlingen

 1. I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 2. Når vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelse og varetagelse af et kontraktforhold med dig, kan behandlingen finde sted i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
 3. Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retlige forpligtelser er vi berettiget til dette i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
 4. Derudover behandler vi personoplysninger med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Bevarelsen af funktionaliteten i vores it-systemer, den (direkte) markedsføring af vores egne og tredjeparters produkter og tjenesteydelser samt den juridisk påkrævede dokumentation af forretningsforbindelser udgør sådanne legitime interesser. Vi tager inden for rammerne af den påkrævede interesseafvejning især hensyn til typen af personoplysninger, behandlingens formål, de specifikke forhold, der knytter sig til behandlingen og din interesse i at holde dine personoplysninger fortrolige.

 

8. Sletning af dine personoplysninger

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv døgn. Andre personoplysninger sletter vi så snart vores formål med behandlingen er opfyldt, f.eks. når du afmelder dig vores nyhedsbrev eller hvor et kontraktforhold bortfalder.
I visse tilfælde vil den fortsatte behandling af dine oplysninger dog være påkrævet i medfør af national lovgivning, f.eks. hvor behandlingen er nødvendig i forbindelse med regler om bogføring. Hvor dette er tilfældet, vil dine personoplysninger blive markeret i vores IT-systemer, således at behandlingen fremadrettet begrænses til alene at vedrøre disse specifikke formål. Det betyder, at vi ikke må behandle dine personoplysninger til andre formål, f.eks. i forbindelse med markedsføring.

 

9. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger har du efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder som du til enhver tid kan gøre gældende. Efter forordningen har du ret til at

 1. anmode om oplysninger om de personoplysninger, der behandles af os (ret til indsigt);
 2. kræve justering af forkerte personoplysninger og - under hensyntagen til formålet med behandlingen - færdiggørelse af ufuldstændige oplysninger (ret til rettelse);
 3. kræve sletning af dine personoplysninger af legitime grunde (ret til sletning);
 4. kræve begrænset behandling af dine personoplysninger, hvis forudsætningerne herfor er opfyldt (ret til at begrænse behandlingen);
 5. modtage de oplysninger, som du har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis betingelserne herfor er opfyldt, såvel som at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig eller, i det omfang det er teknisk muligt, for at få dem overført til af os (ret til dataportabilitet);
 6. gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder særligt hvor behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring (ret til indsigelse).

Særligt om samtykke


Et samtykke er i databeskyttelsesforordningen defineret som enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.


Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Når du tilbagekalder dit samtykke må vi derfor ikke længere behandle de personoplysninger om dig, der er baseret på dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke berører ikke vores ellers lovlige behandling forud for tilbagekaldelsen af samtykket.


Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder kan du rette henvendelse til dataskydd@mercedes-benz.com


Du har desuden altid ret til at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed (i Danmark, Datatilsynet) over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan finde kontaktoplysninger på Datatilsynet via dette link: www.datatilsynet.dk

 

10. Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes via vores hjemmeside, behandler vi de oplysninger om dig, som du har registreret i forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet. Oplysningerne behandles alene med henblik på afsendelse af nyhedsbrevet til dig. De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse. Vi behandler alene dine personoplysninger i videre omfang hvis du har givet samtykke til en sådan viderebehandling. Når vi behandler personoplysninger om dig som led i markedsføring har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 2, en særlig ret til at gøre direkte indsigelse mod vores behandling. Du kan læse mere om dine rettigheder under afsnit 9 (Dine rettigheder).

 

11. Mercedes-Benz AGs centrale adgangsservice

Med Mercedes-Benz AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Mercedes-Benz, der er tilknyttet denne service. De gældende anvendelsesbetingelser indeholder særlige databeskyttelsesbestemmelser. Du kan få adgang til disse vilkår på de respektive registreringssider tilhørende de forbundne websteder og programmer.

 

12. Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

 1. Når vi anvender tredjepartscookies som beskrevet på vores hjemmesider (se afsnit 4, 5 og 6) vil personhenførbare personoplysninger blive behandlet hos modtagere uden for Den Europæiske Union (EU). Behandlingen af personoplysninger sker i den forbindelse i medfør af de databeskyttelsespolitikker, der gælder for den pågældende leverandør.
 2. Når vi anvender tjenesteudbydere, der behandler oplysninger på vegne af os, kan personoplysninger blive overført til modtagere uden for EU. Ønsker du at få oplyst hvilke tredjelande vi overfører personoplysninger til og hvad overførselsgrundlaget er, kan du rette henvendelse til os via e-mail: dataskydd@mercedes-benz.com

Udgave: November 2021

 

 


Behandling af personoplysninger ved køb af Mercedes me connect-tjenester og on-demand-funktioner


Gå til toppen af siden

 

Oplysning om behandling af personoplysninger

 1. Mercedes-Benz Danmark A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger når du er kunde hos os. Vi behandler dine personoplysninger i det omfang behandlingen er nødvendig for at opfylde købsaftalen. Mercedes-Benz Danmark A/S kan i den forbindelse videregive dine kundedata til Mercedes-Benz AG i Tyskland i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
 2. Med henblik på varetagelsen af vores retlige forpligtelser og legitime interesser, kan Mercedes-Benz Danmark A/S desuden behandle de personoplysninger du afgiver til os i forbindelse med levering af købskontrakten, til beskyttelse af de data- og/eller informationsbehandlingssystemer, der kræves til udførelse af kontrakten eller til opfyldelse af de juridiske forpligtelser. Vi kan videregive sådanne oplysninger til tredjeparter (især myndigheder) i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge eventuelle brud på de generelle betingelser, misbrug af tjenester eller forsøg på uautoriseret adgang til informationsbehandlingssystemer eller til andre kunders data. Formålet med vores behandling vil i sådanne tilfælde finde sted på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f.
 3. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for varetagelsen af ovenstående formål, hvorefter oplysningerne vil blive slettet. Dine personoplysninger vil i visse tilfælde blive opbevaret i længere tid, hvis dette er påkrævet i medfør af national lovgivning, herunder f.eks. reglerne i bogføringsloven.
 4. Mercedes-Benz Danmark A/S anvender tekniske tjenesteudbydere og udbydere af betalingstjenester til at håndtere og styre betalingstransaktioner. Disse virksomheder er beliggende i Den Europæiske Union (EU) og har kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver. Mercedes-Benz Danmark A/S har indgået kontrakter med disse tjenesteudbydere, som indeholder bestemmelser om håndtering og beskyttelse af personoplysninger. Hvis du ønsker at foretage en elektronisk betaling forbindelse med køb af produkter eller tjenester på dette websted, er det nødvendigt at overføre de tilsvarende betalingstransaktionsdata (f.eks. kontonummer eller kreditkortnummer, kortindehaverens navn, kortets gyldighedsperiode, beløb og tidspunkt for betaling) til disse tjenesteudbydere for at muliggøre indgåelse af købstransaktionen. Behandlingen af personoplysninger finder i disse tilfælde sted i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
 5. De betalingsoplysninger, som du afgiver til os vil blive gemt og behandlet af Mercedes pay GmbH. Denne service kan deaktiveres, ligesom du under "Mine data" på på Mercedes me kontoen kan ændre i dine oplysninger og indstillinger. Yderligere information om Mercedes pay GmbH's behandling af personoplysninger kan findes på følgende link:
  Databeskyttelseserklæring fra Mercedes-Benz Mobility Services
 6. Når vi behandler dine personoplysninger har du efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder som du til enhver tid kan gøre gældende. Efter forordningen har du ret til at:
  • anmode om oplysninger om de personoplysninger, der behandles af Mercedes-Benz Danmark A/S (ret til indsigt)
  • kræve justering af forkerte personoplysninger og - under hensyntagen til formålet med behandlingen - færdiggørelse af ufuldstændige oplysninger (ret til rettelse)
  • kræve sletning af dine personoplysninger af legitime grunde (ret til sletning)
  • kræve begrænset behandling af dine personoplysninger, hvis betingelserne herfor er opfyldt (ret til at begrænse behandlingen)
  • modtage de oplysninger, som du har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis betingelserne herfor er opfyldt, såvel som at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig eller, i det omfang det er teknisk muligt, for at få dem overført af Mercedes-Benz Danmark A/S (ret til dataportabilitet)
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder særligt hvor behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring (ret til indsigelse)

 7. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Når du tilbagekalder dit samtykke må vi derfor ikke fortsætte med at behandle de personoplysninger om dig, der er baseret på dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke berører ikke vores ellers lovlige behandling forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

 8. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder kan du rette henvendelse til Mercedes Benz Danmark A/S ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Du har desuden altid ret til at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed (i Danmark, Datatilsynet) over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger via dette link: www.datatilsynet.dk

 

Udgave: November 2021

 

 


Behandling af personoplysninger ved køb og brug af Mercedes me connect-tjenester og on-demand-funktioner i MBUX multimediesystemer


Denne privatlivspolitik gælder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb og brug af Mercedes me connect-tjenester og on-demand-funktioner i MBUX multimediesystem.

Gå til toppen af siden

 

Beskrivelse af vores behandling af dine personoplysninger

Denne privatlivspolitik fra Mercedes-Benz Danmark A/S indeholder en beskrivelse af, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger "konfiguratoren", vores formål og retsgrundlag for behandlingen samt hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Disse bestemmelser gælder udelukkende for denne "onlinebutikken".

Vores behandling af personoplysninger sker i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regulering i Danmark, herunder for tiden databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

 1. Dataansvarlig
  Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:
  Mercedes-Benz Danmark A/S, Digevej 114, 2300 København, Danmark, dataskydd@mercedes-benz.com, telenummer: +45 33 78 56 56


  Data protection Officer of Mercedes-Benz Danmark A/S:
  Chief Officer Corporate Data Protection, Mercedes-Benz AG, HPC E600, Mercedesstraße 120,
  D-70372 Stuttgart, Germany, email address: data.protection@mercedes-benz.com

 2. Indsamling og behandling af personoplysninger, når du besøger onlinebutikken
  Når du besøger "onlinebutikken", behandler og opbevarer vi dit Mercedes me bruger-ID og dit køretøjs VIN med det formål at præsentere det tilgængelige produktsortiment. Vi kan behandle dine personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel. 6, stk. 1, litra b og f. For at muliggøre præsentation af produktsortimentet og for at lette bestillingsprocessen videregiver Mercedes-Benz AG inden for Mercedes me-forbindelsesmiljøet kundeinformation til Mercedes-Benz Danmark A/S. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Dine personoplysninger vil blive slettet, så snart behandlingen ikke længere er nødvendig for at opfylde det formål hvortil oplysningerne behandles. Mercedes-Benz Danmark A/S kan dog opbevare dine personoplysninger i længere tid hvis det er påkrævet i medfør af national lovgivning, herunder f.eks. i medfør af reglerne i bogføringsloven.
 3. Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med bestilling af ordre
  Mercedes-Benz Danmark A/S behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for bestillingsprocessen og til opfyldelse af købsaftalen. Til dette formål videregives kundeoplysninger til Mercedes-Benz AG med henblik på kontraktudførelse. Retsgrundlaget for vores behandling i forbindelse med bestilling af ordrer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

  Med henblik på varetagelsen af vores retlige forpligtelser og legitime interesser, kan Mercedes-Benz Danmark A/S desuden behandle de personoplysninger du afgiver til os i forbindelse med opfyldelse og vedligeholdelse af købskontrakten, til beskyttelse af de data- og/eller informationsbehandlingssystemer, der kræves til opfyldelse af kontrakten eller til opfyldelse af juridiske forpligtelser, og kan videregive sådanne data til tredjepart (især myndigheder) i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge eventuelle brud på de generelle betingelser, misbrug af tjenester eller forsøg på uautoriseret adgang til informationsbehandlingssystemer eller til andre kunders data. Formålet med vores behandling vil i sådanne tilfælde kunne finde sted i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f.


  Vi opbevarer i disse tilfælde dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for varetagelsen af ovenstående formål, hvorefter oplysningerne vil blive slettet.


  Dine personoplysninger vil i visse tilfælde blive opbevaret i længere tid, hvis dette er påkrævet efter national lovgivning, herunder f.eks. reglerne i bogføringsloven

 4. Sikkerhed
  Mercedes-Benz Danmark A/S anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de informationer, du leverer og håndteres af os for at modvirke manipulation, tab, ødelæggelse og adgang fra uautoriserede parter.
  Sikkerhedsforanstaltningerne udvikles løbende af Mercedes-Benz Danmark A/S i takt med den tekniske udvikling.
 5. Dine rettigheder
  Når vi behandler dine personoplysninger har du efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder som du til enhver tid kan gøre gældende. Efter forordningen har du ret til at
  • anmode om oplysninger om de personoplysninger, der behandles af Mercedes-Benz Danmark A/S (ret til indsigt);
  • kræve justering af forkerte personoplysninger og - under hensyntagen til formålet med behandlingen - færdiggørelse af ufuldstændige oplysninger (ret til berigtigelse);
  • kræve sletning af dine personoplysninger af legitime grunde (ret til sletning);
  • kræve begrænset behandling af dine personoplysninger, hvis betingelserne herfor er opfyldt (ret til at begrænsning)
  • modtage de oplysninger, som du har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis betingelserne herfor er opfyldt, såvel som at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig eller, i det omfang det er teknisk muligt, for at få dem overført af Mercedes-Benz Danmark A/S (ret til dataportabilitet);

 6. Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder særligt hvor behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Når du tilbagekalder dit samtykke må vi derfor ikke fortsætte med at behandle de personoplysninger om dig, der er baseret på dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke berører ikke vores ellers lovlige behandling forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

  Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder kan du rette henvendelse til


  dataskydd@mercedes-benz.com
  Du har desuden altid ret til at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed (i Danmark, Datatilsynet) over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan finde kontaktoplysninger på Datatilsynet via dette link: www.datatilsynet.dk

 

Udgave: November 2021