Fortrydelsesret

Print-version Fortrydelsesret (pdf)

Opsigelse af Mercedes me-produkter med ubegrænset løbetid (månedlige abonnementer)

Din brugsret til Mercedes me-produkter med ubegrænset løbetid (månedlige abonnementer) bringes til ophør via en opsigelse. Du kan til enhver tid opsige dit produktabonnement via din Mercedes me-brugerkonto. Din opsigelse skal finde sted senest den sidste dag i den pågældende afregningsperiode (frem til klokken 23:59). Opsigelsen træder først i kraft ved udgangen af afregningsperioden – indtil da kan du bruge det pågældende Mercedes me-produkt som normalt. Et salg eller en permanent videregivelse eller overdragelse af bilen eller en opsigelse af Mercedes me-brugerkontoen berettiger dig ikke til en ekstraordinær opsigelse af vigtige årsager.
Såfremt du hverken har adgang til din Mercedes me-brugerkonto eller til den tilknyttede bil, kan opsigelse kun ske pr. e-mail til cs.dnk@cac.mercedes-benz.com. For opsigelser pr. e-mail gælder en særskilt frist på 7 dage til udgangen af den pågældende afregningsperiode.


Ret til fortrydelse

Du har ret til uden begrundelse at træde tilbage fra denne kontrakt inden for 14 dage.


Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter datoen for indgåelsen af denne kontrakt.


For at udøve fortrydelsesretten skal du informere Mercedes-Benz Danmark A/S om din beslutning om at fortryde indgåelsen af denne kontrakt i en utvetydig erklæring (f.eks. ved at sende et brev med post eller en e-mail). Til dette formål kan den vedlagte standardfortrydelsesformular benyttes, men det er ikke obligatorisk.


Med henblik på overholdelse af afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt at sende meddelelsen om udøvelsen af retten til fortrydelse, inden fortrydelsesfristen udløber.

Kontaktoplysninger

Mercedes-Benz Danmark A/S
Customer Assistance Center (CAC)
Postboks 130, 0900 København, Danmark
E-mailadresse: cs.dnk@cac.mercedes-benz.com
Telefonnummer: 00800 9 777 77 77

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne kontrakt, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder udgifter til levering (med undtagelse af ekstra udgifter påløbet som følge af dit valg af en anden form for levering end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

Eksempel på formular til tilbagetrækning af service

(denne formular kan udfyldes og sendes, hvis du ønsker at fortryde aftalen):

Mercedes-Benz Danmark A/S, Customer Assistance Center (CAC)
Postboks 130, 0900 København, Danmark
E-mailadresse: cs.dnk@cac.mercedes-benz.com
Telefonnummer: 00800 9 777 77 77


  • Jeg / vi (*) meddeler herved, at jeg / vi (*) trækker min / vores (*) aftale for salg af følgende varer (*) / til levering af følgende service (*)
  • Bestilt (*) / modtaget (*)
  • Forbrugernavn (er)
  • Forbrugeradresse
  • Forbrugerunderskrifter (kun hvis denne formular er i papirform)
  • Dato
  • (*) Slet, hvor det ikke er relevant