A digitális extrafelszereltséget Általános Szerződési Feltételei

[Mercedes-Benz Hungária Kft.]

Az ÁSZF nyomtatóbarát változata (pdf)

 

A. Az alkalmazás terjedelme, a Szolgáltató megnevezése

A digitális extrafelszereltséget jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban „ÁSZF”) a [Mercedes-Benz Hungária Kft.], [1133 Budapest, Váci út 96-98.], [Magyarország ] (a továbbiakban "Szolgáltató") részéről a digitális extrafelszereltséget elnevezésű szolgáltatások Mercedes me Store-ban történő megrendelésére és igénybevételének részletes szabályaira vonatkoznak és a Szolgáltatóval szerződő megrendelő (a továbbiakban "Ügyfél") jogviszonyára irányadó szabályokat tartalmazzák A jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezések csak mindkét fél kifejezett elfogadása esetén érvényesek.

 

B. Mercedes me Store

 1. Az Online-Store üzemeltetője a Mercedes-Benz Hungária Kft.
 2. A megrendelés folyamata
  1. A megrendelő elküldésével az Ügyfél ajánlati kötöttséget vállal a szerződés megkötésére az adott Szolgáltatóval.
  2. Ahhoz, hogy megrendelést adhasson le, az Ügyfélnek be kell jelentkeznie a Mercedes me user account felhasználói fiókjába és járművét össze kell kapcsolnia ezzel a fiókkal.
  3. A megrendelés folyamata az alábbi lépésekből áll:
   • Az Ügyfél kiválasztja azoknak a szolgáltatásoknak a típusát és számát, amelyeket meg akar vásárolni és – szükség esetén – a használat kívánt időtartamát.
   • Az Ügyfélnek a megrendelés feldolgozásához szükséges személyes adatai (pl. név, cím, fizetési mód) a Mercedes me user account-ból származnak. Az Ügyfél ezeket az adatokat csak a saját Mercedes me user account-jában tudja megváltoztatni.
   • A következő lépésben az Ügyfél kiválasztja a kívánt fizetési módot és adott esetben a szállítás módját.
   • A végső lépésben az Ügyfél ismét áttekintheti az összes információt és szükség esetén korrigálhatja is azokat, mielőtt a megrendelés gombra kattintva befejezné a megrendelés folyamatát. Ezen a ponton a Szolgáltató megjeleníti Általános Szerződési Feltételeit („a Szolgáltató ÁSZF-je”) illetve egyéb jogi szövegeit, mint amilyen a lemondási szabályzat és az adatok védelmével kapcsolatos információk. Tekintettel arra, hogy a kitöltött Megrendelőlap és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei együttesen képezik a felek közötti teljes megállapodást (az ezekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a szolgáltatás tárgyához kapcsolódó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak), a Vállalkozás a megrendelőn felhívja az Ügyfél figyelmét az ÁSZF megtekintésére, megismerésére, külön tájékoztatja az Ügyfelet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.
    Az Ügyfél a megrendelés véglegesítését megelőzően az erre szolgáló mező bejelölésével kijelenti, hogy a Szolgáltató digitális extrafelszereltséget Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) – amely a megrendelőlap kitöltendő része alatt is elérhető – elolvasta, annak teljes tartalmát a szerződéskötést megelőzően részletesen megismerte, és mint akaratával mindenben megegyezőt magára nézve kötelezőnek elfogadja, és ezt a megrendelő Szolgáltató részére történő elküldésével – mint kötelező érvényű ajánlat megtételével – jóváhagyólag igazolja. Kijelenti továbbá, hogy a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a Szolgáltató által korábban alkalmazott feltételektől eltérő rendelkezésekről a Szolgáltató külön tájékoztatta, amely tájékoztatást megfelelőnek tartja, mindezen rendelkezéseket megismerte, tudomásul vette, és azokat külön, kifejezetten elfogadja.
    Kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá, hogy a Szerződés megkötésére jogosultsága fennáll. Amennyiben a megrendelő vállalkozás, úgy kijelenti az előzőeken túlmenően, hogy a Szerződés megkötésére érvényes meghatalmazással rendelkezik, illetve a képviseleti jogosultsága jogszabály alapján fennáll, érvényesen bejegyzett és hatályos magyarországi székhellyel rendelkezik, és szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  4. A megrendelés véglegesítése előtt az Ügyfélnek módja nyílik az összes bevitt adat ellenőrzésére, beleértve a gépelési hibákat is, és a megjelenő ceruza szimbólummal jelzett gomb segítségével korrigálni is tudja azokat.
  5. Digitális extrafelszereltséget rendelésekor az Ügyfél közvetlenül a megrendelés beérkezését követően egy átvételi elismervényt (rendelés visszaigazolása) kap.
  6. A megrendelés adatait a megrendelés feldolgozása érdekében a Mercedes-Benz Hungária Kft. tárolja.
  7. Az Ügyfél megtekintheti megrendelésének előzményeit is a Mercedes me Store-ban.
 3. A megadott árak valamennyi fizetős szolgáltatás esetében tartalmazzák az ÁFÁ-t.
 4. A rendelkezésre álló fizetési módok és azok leírása, általános tudnivalók a megrendelési folyamat kezdetén már elérhetőek.

 

C. A szerződés megkötése digitális extrafelszereltséget rendelésekor; aktiválás és engedélyezés

 1. Amikor az Ügyfél elküldi a megrendelést a Mercedes me Store-ban, jogilag kötelező érvényű ajánlatot tesz a Szolgáltatónak egy szerződés megkötésére. A digitális extrafelszereltséget megvételére vonatkozó ajánlat szerződés formájában akkor jön létre, amikor a Szolgáltató elfogadja azt, mely a megrendelés visszaigazolásával történik (ld. B. 2. e) pont). A megrendelésre vonatkozó jogi szövegek (mint amilyenek a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei, lemondási szabályzata, és, ahol vannak, egyéb jogi szövegek) a megrendelés visszaigazolásában is láthatók nyomtatható formában, és onnan külön állományként ki is nyomtathatók. Az Ügyfél az általa választott kommunikációs formában kapja meg a megrendelésének bizonylatát, vagy közvetlenül az email címére, vagy a Mercedes me user account „Üzeneteim” postaládájába, és ezzel együtt szöveges üzenettel a telefonszámára.
 2. A Szolgáltató a megrendelés feldolgozását követően azonnal aktiválja a digitális extrafelszereltséget megrendelt szolgáltatását. Egyes digitális extrafelszereltséget esetében állandó aktiválás történik. (Az aktiválás kétféle lehet: (1) a felek közötti megegyezés szerinti időszakra aktivált vagy (2) egyszeri aktiválással határozatlan időtartamra aktivált, (ld. ezzel kapcsolatosan még az E-F-G. pontokat). A digitális extrafelszereltséget teljes körű engedélyezéséhez az Ügyfélnek még további lépéseket is kell tennie (például a motor bekapcsolása után gépjárművét csatlakoztatnia kell a jármű mögött álló infrastrukturális háttérhez).

 

D. A fogyasztó elállási joga

 1. Elállási tájékoztató

 2. Elállási tájékoztatás
  Az elállás joga

   

  A jelen szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat.

   

  Az elállási időszak a szerződés megkötésének napját követő 14 nap után szűnik meg. A megkötött szerződéstől történő elállási jogát úgy tudja gyakorolni, ha döntéséről egy egyértelmű nyilatkozatban értesíti társaságunkat (Mercedes-Benz Hungária Kft., c/o Mercedes-Benz Customer Assistance Centre Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, Hollandia, Telefon: +36 1 328 5344, E-mail: mercedes_me_connect@cac.mercedes-benz.com) Ezt megteheti egy postai úton elküldött levélben vagy email üzenetben is. Ennek érdekében használhatja a csatolt felmondási formanyomtatványt is, de nem kötelező; lényeges, hogy nyilatkozatából egyértelműen kiderüljön az elállásra vonatkozó végleges szándéka.

   

  Az elállási jogot érvényesítettnek tekintjük, ha Ön elállási/felmondási nyilatkozatát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos határidő lejárta előtt részünkre elküldi.

   

  A visszavonás következményei

   

  Ha eláll a szerződéstől, késedelem nélkül – de semmiképpen nem később, mind 14 nappal azon időpontot követően, amikor cégünk tudomást szerzett arról, hogy az Ügyfél eláll a szerződéstől – visszatérítünk minden, Ön által az elállás időpontjáig megfizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a járulékos költségeket, amelyek azért merültek fel, mert Ön az általunk felajánlott legolcsóbb szabványos szállítási mód helyett valamelyik másik kézbesítési módot választotta). A visszatérített összegek kifizetésére ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön is igénybe vett az eredeti ügylet során, hacsak Ön ettől kifejezetten eltérően nem rendelkezett. Egyik esetben sem fog Önnek a visszatérítés semmilyen többletköltséget, díjat jelenteni.

   

  Tájékoztatjuk azon további szabályról is, hogy amennyiben a Szerződés megkötésére fogyasztó Ügyfél tesz ajánlatot cégünknek a megrendelő elküldésével, úgy a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 3. Az elállási formanyomtatvány mintája
 4. Az elállási formanyomtatvány mintája

  (Kérjük, ezt a formanyomtatványt töltse ki és juttassa el hozzánk, amennyiben el kíván állni a szerződéstől):

   

  • Címzett [ide cégünk nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:
  • Alulírott kijelentem, hogy el kívánok állni az alábbi szolgáltatás(ok) nyújtására irányuló szerződéstől
  • Szerződéskötés időpontja (a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontjával egyezik meg):
  • Ügyfél neve:
  • Ügyfél címe:
  • Ügyfél (Vállalkozás esetében Ügyfél képviseletében eljáró személy) aláírása (kizárólag papír alapon tett elálló nyilatkozat esetén)
  • Kelt:

 

E. Árak

A megadott digitális extrafelszereltséget árak a kiválasztott járműhöz a szerződés szerinti időszakra aktivált vagy egyszeri aktiválással határozatlan időtartamra aktivált használati jogának kiskereskedelmi ára, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák valamennyi fizetős szolgáltatás esetében.

 

F. Fizetés

 1. A fizetés egyedi lépéseit és lehetőségeit a megrendelési folyamat során a Mercedes me Store-ban magyarázzuk el és ismertetjük, amely az alábbi linken érhető el https://shop.mercedes-benz.com/hu-hu/connect/service/payment
 2. digitális extrafelszereltséget megrendelésekor az Ügyfél egyszeri fizetés vagy havi részletfizetés között választhat. A fizetést mindkét esetben előre kell rendezni.
 3. A digitális extrafelszereltségek havi részletfizetéssel történő megrendelésekor első alkalommal az Ügyfél egy ingyenes egy hónapos próbaidőszakot kap a digitális extrafelszereltségek használatára az általa kiválasztott gépkocsihoz és a digitális extrafelszereltségek egy hónapon át térítésmentesen tudja használni. A havi részletek fizetéséhez a számlázási időszak mindig azon a napon kezdődik, amelyik napon a vonatkozó szerződést megkötötték (amely napon a Szolgáltató visszaigazolását megküldi az Ügyfélnek) és a rákövetkező hónap azt megelőző napján ér véget, amelyik napon a vonatkozó szerződést megkötötték. Az adott digitális extrafelszereltségek esedékes következő havi számlázási időszakát az Ügyfél saját user account-jában tekintheti meg.

 

G. A szolgáltatás használata, lejárati idő, a használat feltételei, felmondás

 1. Vannak olyan Mercedes me szolgáltatások, amelyeket az Ügyfél megadott időszakra aktiválhat, és olyanok is, amelyek határozatlan időre, tartósan vannak aktiválva. Minden Mercedes me szolgáltatás az adott gépjárműre specifikus, és csak a kiválasztott autóra lehet aktiválni, illetve engedélyeztetni.
 2. Az Ügyfél az aktivált Mercedes me szolgáltatás érvényességének teljes ideje alatt köteles fenntartani a Mercedes me user account-ját és a járművet össze kell kapcsolnia ezzel a fiókkal, egyúttal el kell fogadnia a Mercedes-Benz Hungária Kft. “a Mercedes me connect és smart control szolgáltatások használati feltételei” mindenkor érvényes legfrissebb változatát. Amennyiben az Ügyfél törli Mercedes me user account-ját, lekapcsolja járművét róla, nem fogadja el a Mercedes-Benz Hungária Kft. “a Mercedes me connect és smart control szolgáltatások használati feltételei” mindenkor érvényes legfrissebb változatát (az indokolt eseteket is beleértve) vagy tartózkodási helyét megváltoztatja és ezáltal az adott Mercedes me connect szerződéses területen kívülre költözik, ez nem mentesíti az Ügyfelet a Mercedes me adott szolgáltatásának használata után történő fizetési kötelezettsége alól. Ilyen esetben nem történik meg a már kifizetett díjak (részarányos) visszatérítése sem.
 3. A határozott idejű Mercedes me szolgáltatások esetében a szolgáltatáshoz való hozzáférés és a használat joga automatikusan megszűnik a szerződés lejáratakor. A Szolgáltató jogosult az Ügyfelet a közelgő lejárati időre figyelmeztetni akár email üzenetben, akár a Mercedes me user account „Üzeneteim” postaládájába küldött üzenettel, amelyet a telefonszámára küldött szöveges üzenet egészít ki.
 4. A határozatlan idejű Mercedes me szolgáltatások esetében a hozzáférés és a használat joga a szerződés felmondásával szűnik meg. Az Ügyfél a user account használatával a számlázási időszak utolsó napján 23:59 percig bármikor jogosult a határozatlan időre szóló digitális extrafelszereltségek szerződés felmondására. (A számlázási időszak mindig azon a napon kezdődik, amelyik napon a vonatkozó szerződést megkötötték – amely napon a Szolgáltató visszaigazolását megküldi az Ügyfélnek – és a rákövetkező hónap azt megelőző napján ér véget, amelyik napon a vonatkozó szerződést megkötötték). A Szolgáltató a határozatlan időre szóló digitális extrafelszereltséget szerződést szintén a számlázási időszak utolsó napján 23:59 percig közölt felmondással, 14 napos felmondási idővel mondhatja fel. A Szolgáltató által eszközölt felmondást az Ügyfél az általa választott kommunikációs csatornán kapott értesítés formájában kapja meg, email üzenetben, illetve a Mercedes me user account „Üzeneteim” postaládájába küldött üzenettel, amelyet a telefonszámára küldött szöveges üzenet egészít ki. Ügyfél általi felmondás esetén az érintett járműben található szolgáltatást a felmondással érintett számlázási időszak utolsó napján a Szolgáltató nyomban letiltja. Szolgáltató általi felmondás esetén az érintett járműben található szolgáltatás a 14 napos felmondási idő elteltével kerül letiltásra.
 5. Az azonnali hatályú, indokolt felmondás jogát a fentiek sem az Ügyfél, sem a Szolgáltató esetében nem érintik. A Szolgáltató indokolt felmondással a szerződést felmondhatja, amennyiben az Ügyfél a határozatlan időre szóló digitális extrafelszereltségek használatával kapcsolatos havi fizetési kötelezettségének két számlázási időszakon keresztül nem tett eleget vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Az indokolt felmondást a Szolgáltató szöveges formában (email üzenetben, illetve a Mercedes me user account „Üzeneteim” postaládájába küldött üzenettel, amelyet a telefonszámára küldött szöveges üzenet egészít ki) teheti meg. Az Ügyfél szintén szöveges formában (a CAC-nak küldött email üzenetet is beleértve) élhet azonnali hatályú felmondási jogával, amennyiben a Szolgáltató szerződésszegést követ el. A jármű értékesítése, állandó jellegű átadása vagy a járműről történő lemondás nem jogosítja fel az Ügyfelet az azonnali hatályú felmondásra, hanem ilyen esetben a szerződést a számlázási időszak utolsó napján 23:59 percig mondhatja fel, a fenti szabályok szerint.
 6. Ugyanakkor, ha nincs hozzáférése a user account-hoz vagy a szóban forgó járműhöz, az Ügyfél csak úgy tudja felmondani a szerződést, ha a szóban forgó számlázási időszak előtt hét napos felmondási idővel email üzenetet küld a megadott címre. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Mercedes-Benz Hungária Kft. blokkolja a szolgáltatásokat vagy indokolt esetben felmondja a “a Mercedes me connect és smart control szolgáltatások használati feltételei”-t. Ilyen esetekben sem jár részarányos visszatérítés az Ügyfélnek.
 7. A tartósan aktivált Mercedes me szolgáltatások esetében az Ügyfél jogosult korlátlan időtartamon keresztül állandó jelleggel használni azokat a jármű megvásárlásától az autó hasznos élettartamának a végéig. Az aktiválás érdekében az Ügyfélnek gépkocsiját az aktiválás idejére össze kell kapcsolnia a Mercedes me user account-jával. Az aktiváláshoz az autót egyszer el kell indítani és létre kell hozni a gépjármű mögötti Mercedes-Benz Group AG háttér infrastruktúrához való kapcsolódást. Az Ügyfél erről bővebb tájékoztatást a Mercedes me user account-ban találhat. Annak megítélésére, hogy a digitális extrafelszereltségek aktiválása megtörtént-e, az autó rendszeresen kapcsolatot létesít a gépjármű mögötti Mercedes-Benz Group AG háttér infrastruktúrával és ennek során átadja a gépjármű azonosítóját. Mindezen túl ez a kapcsolat rendszeresen ad át információt arról, hogy melyik digitális extrafelszereltségek van aktiválva az adott autóra. A tartósan aktivált Mercedes me szolgáltatás az aktiválás után folyamatosan használható akkor is, ha az aktiválás után a gépjármű levált a Mercedes me user account-ról.

 

H. A Mercedes me szolgáltatások rendelkezésre állása és átadása

 1. Abban az esetben, ha a Szolgáltató neki fel nem róható okokból nem tudja a megrendelt Mercedes me szolgáltatást nyújtani az Ügyfél részére, mert a Mercedes-Benz Group AG az erről szóló szerződés megléte ellenére nem adta át a Mercedes me szolgáltatást a Szolgáltatónak, a Szolgáltató ezen okból kifolyólag is elállhat az Ügyféllel kötött szerződéstől. Amennyiben a korábban már kifizetett Mercedes me szolgáltatás nem adható át, a Szolgáltató köteles erről az Ügyfelet az Ügyfél által választott kommunikációs csatornán, email üzenetben, vagy a Mercedes me user account „Üzeneteim” postaládájába küldött üzenettel, amelyet a telefonszámára küldött szöveges üzenet egészít ki, haladéktalanul értesíteni és azonnal megtéríteni az Ügyfél részére a már beérkezett kifizetéseket. Ez nem érinti az Ügyfél további, a jelen szerződés alapján fennálló követeléseit.
 2. A szolgáltatások részleges átadása olyan esetekben, amikor két vagy több díj alapú szolgáltatás megrendelése történt megengedhető, olyan mértékig, amit az Ügyfél még ésszerűnek talál.
 3. Vis maior esetén, illetve olyan üzemzavarok során, amelyek a Szolgáltató vagy a Mercedes-Benz Group AG létesítményeiben történnek és átmenetileg megakadályozzák a Szolgáltatót abban, hogy neki fel nem róható okokból nyújtani tudja a díj alapú szolgáltatást, a Szolgáltató nem felel az ezen okok miatt hibás teljesítésért, a teljesítés megtagadásáért vagy a teljesítés lehetetlenné válásáért. A felek vis maiornak tekintik a következőket:

   

  A jelen Szerződés szerint vis maior, olyan esemény, amely:
  • a Felek ellenőrzési körén kívül esik,
  • a jelen Szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény okozta,
  • az arra hivatkozó Féltől nem volt elvárható, hogy az adott körülményt elkerülje vagy elhárítsa, és
  • az adott eseménynek közvetlen hatása van a kérdéses Fél teljesítésére.
  • Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan: az elemi csapás, háború, felkelés, polgárháború, terrorista cselekmények, tisztogatás, nukleáris sugárzás, állami beavatkozás, súlyos járványok stb., de a Feleknél fennálló sztrájk vagy munkavállalói engedetlenség nem.
 4. Amennyiben vis maior vagy súlyos, a Szolgáltató oldalán fennálló üzemzavarok a szerződéses kötelezettség teljesítésében a megrendelés elfogadása, illetőleg visszaigazolása után 14 napot meghaladó időtartamon keresztül hátráltatják a Szolgáltatót, az Ügyfél elállhat a szerződéstől. Ez nem érinti a szerződésben meghatározott további jogokat.

 

I. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok

 1. Az Ügyfél az alábbi kapcsolattartó címre küldheti kérdéseit és panaszait:

   

  Mercedes-Benz
  Ügyfél Támogató Központ Maastricht N.V (CAC)
  P.O. Box 1456,
  6201 BL – Maastricht
  Hollandia

   

  Kapcsolattartási forma: Link a kapcsolatfelvételi űrlaphoz
  Telefonszám*:  +36 1 328 5344
  *Vezetékes telefonról ingyenesen hívható, a mobiltelefon díja változó lehet

   

  Megjegyzés: Mint azt a Mercedes-Benz Hungária Kft. „a Mercedes me connect és smart control szolgáltatások használati feltételei” szerint ismertettük, korlátozások, pontatlanságok, kisebb minőségromlás és meghibásodás előfordulat a Mercedes me szolgáltatásoknál. Ezen kívül a Szolgáltatások az Ügyfél és a Mercedes-Benz Hungária Kft. között megkötött megállapodás feltételeinek vagy a Mercedes me Store-ban ismertetett feltételeknek megfelelően változhat.
 2. A digitális extrafelszereltség a Mercedes me Store-ban vagy a vonatkozó Mercedes-Benz Hungária Kft. "a Mercedes me connect és smart control szolgáltatások használati feltételei" című dokumentumban történő leírása tájékoztató jellegű; nem keletkeztet semmiféle jótállási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, a szolgáltatással kapcsolatos bármely hiba esetén. Ez nem vonatkozik a Szolgáltatóval szembeni, J. pont szerinti kártérítési igényekre.

 

J. Felelősség

A Szolgáltató a szerződésszegésért való felelősségét továbbá a szerződés teljesítése során az Ügyfél vagyonában bekövetkezett károkért való felelősségét kizárja, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

 

K. Záró rendelkezések

 1. A Felek közötti szerződésre a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben, illetőleg a megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), különösen annak a megbízási szerződésre vonatkozó szabályai, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet releváns rendelkezései irányadók. A jelen Szerződésben rögzített minden rendelkezést a vonatkozó kógens jogszabályi rendelkezések keretei között, illetve annak megfelelően kell értelmezni és alkalmazni, még abban az esetben is, ha egy adott rendelkezés erre külön nem utal. Egyes, a szerződés tárgyát szabályozó normák olyan kógens szabályokat írhatnak elő a Szolgáltató számára, amelyek esetlegesen túlmutathatnak a J. pontban meghatározott felelősségi körön.
 2. A Felek esetlegesen felmerülő jogvitájukat első sorban békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Felek a Szerződésből eredő jogaikat bíróság előtt is érvényesíthetik. Jogvita esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre a Felek kikötik a Budapest II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A kizárólagossági kikötések nem alkalmazandók abban az esetben, ha a Pp. általános illetékességi szabályai szerint a Budapest közigazgatási területén fekvő bármelyik bíróság előtt indulna.

   

  Abban az esetben, ha a Szerződés, egyedi Megrendelés bármely része részben, vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, vagy azzá válna, úgy az nem eredményezi a teljes Szerződés, Egyedi Megrendelés érvénytelenségét, hanem, a Felek kötelesek az érvénytelen, végrehajthatatlan rendelkezést annak céljához legközelebb álló, másik rendelkezéssel helyettesíteni.
  Az ÁSZF, valamint a többi dokumentum közötti bármilyen eltérés, ellentmondás esetén az egyes dokumentumok között a következő sorrend érvényesül akként, hogy a sorban előrébb lévő dokumentum érvényesül a sorban következők felett:
  1. Ügyfél által leadott megrendelés
  2. jelen ÁSZF
  3. egyéb kapcsolódó jogi dokumentumok
 3. A folyamattal kapcsolatos ügyekben érvényes cím:

   

  [Mercedes-Benz Hungária Kft.], [1133 Budapest, Váci út 96-98.], [Magyarország]

   

  Fontos: A visszavonás jogának gyakorlásához a visszavonás jogának gyakorlásával kapcsolatosan megadott információk érvényesek. Kérjük, hogy a kérdésekekel, panaszokkal forduljon a CAC ügyfélszolgálatához.

 

L. Tájékoztatás a jogviták online rendezéséről

Az EU Bizottsága a jogviták online történő megoldásának érdekében létrehozott egy internetes platformot („ODR platform”). Az ODR platform kapcsolati pontként szolgál az internetes vásárlási szerződésekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségekből eredő vitás kérdések peren kívüli rendezéséhez. Az ODR platform az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a szerződés J. pontjában szereplő felelősségkorlátozás tényére a Szolgáltató külön felhívta a figyelmét, azt az Ügyfél kifejezetten tudomásul vette és a jelen megbízást annak elfogadásával adja.

 

M. Megjegyzés a német fogyasztói vitarendezésről szóló törvény (VSBG) 36. § szerint

Az Eladó nem hajlandó és nem is köteles részt venni a VSBG szerinti fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban, és nem is köteles erre. 

Az ÁSZF 1. sz. melléklete

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez


Elállási-/Felmondási minta-tájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Mercedes-Benz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; 1133 Budapest, Váci út 96-98.; Telefon: +36-70-436-1100 és elektronikus levelezési címe: internet-hu@mercedes-benz.com
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

ÁSZF 2.sz. melléklete

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt

 

az ÁSZF 3. sz. melléklete

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön a Mercedes-Benz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MBHU) hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az MBHU hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  Szerződésszerűen teljesít az MBHU, ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett, és ha a szerződés tárgyát képező szolgáltatás
  1. megfelel a szerződésben szereplő leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak;
  2. rendelkezik a szerződés szerinti jellemzőkkel (funkcionalitás, kompatibilitás);
  3. alkalmas arra célra, amelyet az MBHU legkésőbb a vásárláskor a fogyasztónak minősülő megrendelő tudomására hozott;
  4. rendelkezik valamennyi tartozékkal és használati útmutatóval.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

   

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön a vállalkozással (MBHU) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást az MBHU nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 2. Termékszavatosság
  Mivel termékszavatosságot ingó dolog (termék) hibája esetén lehet érvényesíteni, jelen szerződés (szolgáltatás-nyújtás) kapcsán Ön termékszavatossági igényt nem érvényesíthet.
 3. Jótállás

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Az MBHU jótállásra sem jogszabály, sem a felek által kötött szerződés alapján nem köteles.

 

Az ÁSZF 4. sz. melléklete

 

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás fogyasztó ügyfeleink részére
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: Kormányrendelet)


A társaságunkkal kötendő szerződés – mint távollévők között kötött szerződés – megkötését megelőzően az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

 1. a szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk/az alábbi helyen találhat részletes tájékoztatást: https://www.mercedes-benz.hu/passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-me.html
 2. a vállalkozásunk pontos neve: Mercedes-Benz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 3. a vállalkozásunk székhelyének postai címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe: 1133 Budapest, Váci út 96-98.; tel.: +36-70-436-1100; e-mail: internet-hu@mercedes-benz.com
 4. a szolgáltatás(ok) teljes költségét, bruttó ellenértékét (nettó érték + ÁFA) a honlapon a szolgáltatás(ok) és futamidő(k) kiválasztásakor feltüntetett díj(ak) jelenti(k)
 5. az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza
 6. -a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja: vezetékes telefonról ingyen hívható, a mobiltelefon díja változó lehet (ld. ezzel kapcsolatosan az ÁSZF I. pontját).
 7. a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról az ÁSZF E-J. pontjaiban található részletes tájékoztatás; az ott nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései irányadók.
 8. az Önt a Kormányrendelet alapján megillető elállási és felmondási jogról, annak gyakorlásának határidejéről az ÁSZF D. pontjában tájékoztatjuk, a Kormányrendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat-minta az ÁSZF 2. sz. mellékletét képezi, az elállási és felmondási jog Kormányrendeletben foglalt egyéb feltételeiről a Kormányrendelet 22.§-ának szó szerinti idézésével tájékoztatjuk:
  "22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
  a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
  b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
  gyakorolhatja.
  (2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
  (3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
  (4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta."
 9. a Kormányrendelet fenti, 20. § szerinti jog gyakorlása esetén semmilyen visszaküldési költség nem merül fel, amit a fogyasztónak kellene viselnie;
 10. A Kormányrendelet értelmében a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;
  "26. § Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani."
  "13. § (1) A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni."
  "19. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni"
 11. Ön a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási vagy felmondási jogát a vállalkozásunkkal kötött szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja, azt követően a Kormányrendelet 20.§-a szerinti jogával nem élhet.
 12. a kellékszavatosságra a vonatkozó jogszabályi kötelezettség a 3. sz. melléklettel tájékoztatjuk
 13. az értékesítés utáni ügyfélszolgálati szolgáltatás az alábbi: Mercedes-Benz Customer Assistance Centre Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, Hollandia, Telefon: +36 1 328 5344, e-mail: mercedes_me_connect@cac.mercedes-benz.com
 14. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex rendelkezésre áll.
 15. A velünk kötött szerződés időtartamáról, meghosszabbodásának szabályiról, felmondásának feltételeiről az ÁSZF G. pontjával tájékoztatjuk.
 16. az Ön kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama: 1 hónap
 17. Önt megilleti a békéltető testülethez fordulás lehetősége, a vállalkozásunk székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe az alábbi: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület (Budapesti Békéltető Testület); székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefon: +36 (1) 488 21 31

***

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A FENTI TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZI ÉS NEM MÓDOSÍTHATÓ, KIVÉVE, HA A SZERZŐDŐ FELEK ERRŐL KIFEJEZETTEN MEGÁLLAPODNAK!

Állapot:Utolsó módosítás: 2022. október