Elállásra vonatkozó tájékoztatás

Nyomtatóbarát változat Visszavonásra vonatkozó tájékoztatás (pdf)


Elállási tájékoztatás

Az elállás joga

A jelen szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat.

 

Az elállási időszak a szerződés megkötésének napját követő 14 nap után szűnik meg. A megkötött szerződéstől történő elállási jogát úgy tudja gyakorolni, ha döntéséről egy egyértelmű nyilatkozatban értesíti társaságunkat (Mercedes-Benz Hungária Kft., c/o Mercedes-Benz Customer Assistance Centre Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, Hollandia, Telefon: +36 1 328 5344, E-mail mercedes_me_connect@cac.mercedes-benz.com) Ezt megteheti egy postai úton elküldött levélben vagy email üzenetben is. Ennek érdekében használhatja a csatolt felmondási formanyomtatványt is, de nem kötelező; lényeges, hogy nyilatkozatából egyértelműen kiderüljön az elállásra vonatkozó végleges szándéka.

 

Az elállási jogot érvényesítettnek tekintjük, ha Ön elállási/felmondási nyilatkozatát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napos határidő lejárta előtt részünkre elküldi.

 

A visszavonás következményei

Ha eláll a szerződéstől, késedelem nélkül – de semmiképpen nem később, mind 14 nappal azon időpontot követően, amikor cégünk tudomást szerzett arról, hogy az Ügyfél eláll a szerződéstől – visszatérítünk minden, Ön által az elállás időpontjáig megfizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a járulékos költségeket, amelyek azért merültek fel, mert Ön az általunk felajánlott legolcsóbb szabványos szállítási mód helyett valamelyik másik kézbesítési módot választotta). A visszatérített összegek kifizetésére ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön is igénybe vett az eredeti ügylet során, hacsak Ön ettől kifejezetten eltérően nem rendelkezett. Egyik esetben sem fog Önnek a visszatérítés semmilyen többletköltséget, díjat jelenteni.

 

Tájékoztatjuk azon további szabályról is, hogy amennyiben a Szerződés megkötésére fogyasztó Ügyfél tesz ajánlatot cégünknek a megrendelő elküldésével, úgy a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.


 

1. Az elállási formanyomtatvány mintája

(Kérjük, ezt a formanyomtatványt töltse ki és juttassa el hozzánk, amennyiben el kíván állni a szerződéstől):

 

  • Címzett [Mercedes-Benz Hungária Kft., Váci út 96-98., 1133, Budapest, +36 70 436 1100, internet-hu@mercedes-benz.com]:
  • Alulírott kijelentem, hogy el kívánok állni az alábbi szolgáltatás(ok) nyújtására irányuló szerződéstől
  • Szerződéskötés időpontja (a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontjával egyezik meg):
  • Ügyfél neve:
  • Ügyfél címe:
  • Ügyfél (Vállalkozás esetében Ügyfél képviseletében eljáró személy) aláírása (kizárólag papír alapon tett elálló nyilatkozat esetén)
  • Kelt: