Jogi tudnivalók

Szerzői jog

Copyright 2022 Mercedes-Benz Hungária Kft. Minden jog fenntartva. Minden szöveg, kép, grafika, hang-, videofájl és animációs fájl, valamint az ezekkel kapcsolatos megállapodások/intézkedések a szerzői jog és a szellemi tulajdont védő más törvények védelme alatt állnak. Nem másolhatók és nem módosíthatók, továbbá más internetes oldalon sem használhatók fel sem kereskedelmi célokból, sem továbbadás céljából. A Mercedes-Benz Hungária Kft. egyes internetes oldalain olyan anyagok is szerepelnek, amelyek az azokat rendelkezésre bocsátók szerzői jogi védelme alatt állnak.

Termékek és árak

Az egyes oldalak szerkesztésének lezárása után történhettek változások az egyes termékeknél és szolgáltatásoknál. A konstrukciós vagy formai változások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem vagy a szolgáltatási kör változásának jogát a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések a Mercedes-Benz Hungária Kft. érdekeinek figyelembevételével a vevő számára ésszerűek. Az illusztrációk olyan tartozékokat, extrafelszereltségeket vagy egyéb részleteket is tartalmazhatnak, amelyek nem tartoznak a szériakivitelű szállítási terjedelemhez vagy szolgáltatásokhoz. A színeltérések oka technikai jellegű. Egyes oldalakon olyan típusok és szolgáltatások is megjelenhetnek, amelyek egyes országokban nem szerepelnek a kínálatban. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra és azok kihatására való utalások csak a Német Szövetségi Köztársaságra érvényesek. Az értékesítési vagy szállítási feltételek eltérő szabályozása esetén a kiszállítás napján érvényes árak vannak érvényben. Szerződéses partnereink számára a megadott árak nem kötelező érvényű, ajánlott árak. Ezért kérjük, az aktuális állapottal kapcsolatban forduljon valamelyik gyári képviselethez vagy szerződéses partnerhez.

Védjegyek

Ahol nincs másként megadva, az internetes oldalakon megnevezett valamennyi márka a Mercedes-Benz Group jogilag védett védjegye, ez különösen vonatkozik a vállalat modellmegnevezéseire, továbbá összes logójára és emblémájára.

Licencjogok

A Mercedes-Benz Hungária Kft. egy innovatív és informatív internetes programot szeretne kínálni Önnek. Reméljük, az Ön tetszését is megnyeri kreatív designunk. Kérjük azonban megértését, ugyanis a Mercedes-Benz Group AG-nek és a Mercedes-Benz Hungária Kft.-nak védenie kell szellemi tulajdonát, beleértve a szabadalmakat, a védjegyeket és a szerzői jogokat, és ezekkel az internetes oldalakkal kapcsolatban semmiféle licencjogok nem érvényesíthetők a Mercedes-Benz Group és/vagy a Mercedes-Benz Hungária Kft. szellemi tulajdonára vonatkozóan.

Megjegyzések a jövőre vonatkozó előrejelzésekhez

Ezek az internetes oldalak a jövőre vonatkozó előrejelzéseket tartalmaznak arról, ahogyan a jövőbeli folyamatokat aktuálisan meg tudjuk ítélni. Az ilyen, a jövőre vonatkozó előrejelzésekben a »felkészül«, »feltételez«, »vél«, »vár/várható«, »szándék«, »lehetséges«, »terv«, »előreláthatólag« és ezekhez hasonló kifejezések szerepelnek. Ezek a kijelentések egy sor kockázatnak és bizonytalanságnak vannak alávetve. Néhány példa: a világgazdasági helyzet kedvezőtlen változása, különösképpen keresletcsökkenés fő piacainkon; a szuverén adósságválság elmélyülése az eurózónán belül, finanszírozási lehetőségeink romlása a hitel- és pénzügyi piacokon; vis major esetek, mint például természeti katasztrófák, terrorcselekmények, politikai zavargások, ipari balesetek és azok következményei értékesítési, beszerzési, gyártási vagy finanszírozási tevékenységeinkre; árfolyamváltozások, a fogyasztói magatartás megváltozása kisebb és kevésbé jövedelmező gépkocsik irányába vagy termékeink és szolgáltatásaink elfogadottságának lehetséges csökkenése annak következményével, hogy kevésbé tudjuk érvényesíteni árainkat és kevésbé tudjuk kihasználni gyártási kapacitásainkat; az üzemanyag- és nyersanyagárak emelkedése, termeléskiesések anyaghiány, munkavállalói sztrájk vagy beszállítói fizetésképtelenség miatt; a használt autók továbbértékesítési árának csökkenése, költségcsökkentő és hatékonyságnövelő intézkedések sikeres érvényesítése; azon társaságok üzleti kilátásai, amelyekben jelentős részesedéssel rendelkezünk; stratégiai kooperációk és joint venture vállalatok sikeres megvalósítása; a törvények, rendelkezések és hatósági előírások változásai, különösképpen, ha ezek érintik a gépkocsik károsanyag-kibocsátását, üzemanyag-fogyasztását és biztonságát, továbbá folyamatban levő hatósági vizsgálatok lezárulása és függőben levő vagy a vállalat érdekeit hátrányosan érintő jövőbeni jogi eljárások kimenetele és más kockázatok, bizonytalanságok, amelyek közül néhányat a Mercedes-Benz Group aktuális üzleti jelentése a »Kockázati jelentés« címmel ismertet. Amennyiben fellép valamely kockázati vagy bizonytalansági tényező ezek közül, vagy a jövőre vonatkozó előrejelzések alapjául szolgáló feltételezések nem igazolódnak, akkor a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ezekben az előrejelzésekben megadott vagy implicit módon bennük foglalt eredményektől. A jövőre vonatkozó előrejelzéseket nincs szándékunkban folyamatosan aktualizálni, és nem is tudunk erre kötelezettséget vállalni, ezen előrejelzések ugyanis kizárólag a nyilvánosságra hozatal napján fennálló körülményeken alapulnak.

Felelősség

Az ezeken az oldalakon megjelenített információk és adatok, legyenek egyértelműen vagy áttételesen kifejezettek, nem jelentenek biztosítékokat vagy garanciát.Különösképpen nem jelentenek implicit módon kifejezett kötelezettségvállalást vagy garanciát a minőségre, az értékesíthetőségre, a bizonyos felhasználási célokra való alkalmasságra vagy a törvények és a szabadalmi jog elleni vétségek elkerülésére vonatkozóan.

Internetes oldalainkon más oldalakra mutató linkekkel is találkozik. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nincs befolyásunk ezen oldalak kialakítására és tartalmára. Ezért nem tudunk garanciát vállalni az ott rendelkezésre bocsátott információk aktualitása, korrektsége, hiánytalansága vagy minősége tekintetében. Ebből az okból nem vállalunk kötelezettséget az ezeken az oldalakon található tartalmakért. Ez a nyilatkozat érvényes az internetes oldalainkon szereplő, külső oldalakra mutató valamennyi linkre és ezen oldalak tartalmára.

Információk az Online vitarendezésről:

Az Európai Bizottság létrehozott egy internetes platformot a jogviták online rendezésére (ún. Online vitarendezési platform - „OS-platform“). Az Online vitarendezési platformon keresztül a bírósági eljárást elkerülve lehet rendezni az online adásvételi szerződésekből származó szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitákat. Az Online vitarendezési platformot a következő linken érheti el:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

A Fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) 36. §-ára vonatkozó megjegyzés

A Mercedes-Benz Hungária Kft. nem fog a Fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) értelmében a Fogyasztói Döntőbizottság előtti Vitarendezési eljárásokon részt venni és arra nem is kötelezhető.