Annuleringsvoorwaarden

> Printvriendelijke versie Clausule inzake herroeping (pdf)


Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract met onmiddellijke ingang binnen 14 dagen op te zeggen zonder opgave van reden.


De herroepingstermijn loopt 14 dagen na de dag van het sluiten van het contract af.


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons ([Mercedes-Benz Nederland B.V., per adres Mercedes-Benz Customer Assistance Centre Maastricht, postbus 1456, 6201 BL Maastricht, Nederland, telefoonnummer 00800 9 777 77 77, fax +49 711 21768006, e-mail mercedes_me_connect@cac.mercedes-benz.com.) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail). Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeld van een herroepingsformulier; dat is echter niet verplicht.


Om de herroepingstermijn te halen volstaat het dat u uw bericht over de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Indien u dit contract herroept, zullen wij u alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte worden gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval houdt deze terugbetaling voor u geen bijkomende kosten in.

 

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen indien u het contract wenst te herroepen):

  • Aan: Mercedes-Benz Nederland B.V., per adres Mercedes-Benz Customer Assistance Centre Maastricht, postbus 1456, 6201 BL Maastricht, Nederland, telefoonnummer 00800 9 777 77 77, fax +49 711 21768006, e-mail mercedes_me_connect@cac.mercedes-benz.com
  • herroep(en) ik/wij hierbij het contract voor de aankoop van de volgende digitale extra's____________________gesloten door mij/ons op datum
  • Naam van de consument(en):
  • Adres(sen) van de consument(en):
  • Handtekening(en) consument (enkel voor schriftelijke kennisgeving):
  • Datum: