คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 1250
ฟรีค่าโทรเมื่อใช้เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรจากเครือข่ายมือถืออาจแตกต่างกันไป

 

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ กรุณากรอกทุกช่องในแบบฟอร์มและระบุคำขอของคุณ เรายินดีที่จะอยู่เคียงข้างคุณและจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด

Cms image DcpSPContactsImage

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) บริษัทในกลุ่มเมอร์เซเดส-เบนซ์ ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ และบริษัทอื่นที่ได้รับการมอบหมาย ให้ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผย ส่งข้อมูล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การส่งข้อความส่งเสริมการขายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึง การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มเมอร์เซเดส-เบนซ์ และ/หรือ ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ