วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (VISA และ Mastercard)

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

เรารับบัตร VISA และ Mastercard ที่มีกระบวนการป้องกันเสริม Verified by Visa และ/หรือ Mastercard SecureCode กระบวนการเหล่านี้จะป้องกันการชำระเงินโดยใช้คำถามเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมและเพิ่มความปลอดภัยให้สูงขึ้นในการจัดการกับข้อมูลบัตรเครดิตของคุณธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของคุณจะเป็นผู้ดำเนินการคำถามเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม หลังจากที่คุณได้ป้อนและยืนยันรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณและตั้งค่าส่วนบุคคลแล้ว

คุณยังไม่เคยใช้กระบวนการ Verified By VISA หรือ Mastercard Securecode ใช่หรือไม่

ในกรณีนี้ ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของคุณจะกำหนดคำถามเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมร่วมกับคุณ หลังจากที่คุณได้ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณแล้ว ซึ่งจะมีขั้นตอนการชำระเงินเพิ่มอีกประมาณ 2-3 ขั้นตอน โปรดทำความเข้าใจว่า มาตรการนี้มีส่วนช่วยในการรักษาความปลอดภัยของบัตรเครดิตของคุณเอง