ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล


ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA):

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ")
ชั้น 20 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อีเมล: cs.tha@cac.mercedes-benz.com


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชั้น 20 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อีเมล: dpo_mbth@mercedes-benz.com


ความครอบคลุม:


 

 


สารสนเทศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์ Mercedes me Store


ไปด้านบนสุดของหน้า

 

1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอขอบคุณท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของเรา เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิ่งที่เรากระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เรากระทำเช่นนั้น รวมถึงสิทธิที่ท่านมีตามฐานทางกฎหมายนั้น เราขอให้ท่านอ้างอิงถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ด้วยเช่นกัน

 

ข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลของ Mercedes-Benz

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของเครือข่ายสื่อสังคม (Social Network) หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากลิงก์บนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

 

2. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ก. ทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ วันที่และเวลาที่ท่านเข้าชม สถานะของปฏิสัมพันธ์ (เช่น ไม่ว่าท่านจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือรับข้อความแจ้งความผิดพลาดได้หรือไม่) การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของเว็บไซต์ กลุ่มคำที่ท่านใช้ค้นหา ความถี่ที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์บางเว็บ ชื่อไฟล์ที่ท่านเข้าถึง จำนวนข้อมูลที่โอน เว็บเพจที่ท่านใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมหลังจากเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าโดยการคลิกบนเว็บไซต์ของเราหรือป้อนโดเมนลงในแท็บ (หรือหน้าต่าง) ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เปิดเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังเก็บที่อยู่ไอพี (IP Address) ของท่านและชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันและตรวจจับการโจมตีเว็บไซต์ของเราหรือความพยายามในการฉ้อโกง

ข. เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านเฉพาะเมื่อท่านให้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เช่น เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียน แบบฟอร์มการติดต่อ การสนทนา แบบสำรวจ การแข่งขันด้านราคา หรือการลงนามในสัญญา แม้ในกรณีเหล่านี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตบนฐานของความยินยอมของท่านหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น (ดูข้อ 7)

ค. ท่านไม่มีภาระหน้าที่ทั้งตามกฎหมายหรือในทางสัญญาในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ของเราอาจต้องอาศัยการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วน

 

3. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ก. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ท่านใช้เว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกสบายที่สุดและปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราจากการโจมตีและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

ข. หากท่านแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา เช่น ด้วยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มการติดต่อ การสนทนา แบบสำรวจ การประกวด หรือการเข้าทำสัญญากับท่าน เราจะใช้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการลูกค้า และ (หากจำเป็น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและเรียกเก็บเงิน และธุรกรรมทางธุรกิจภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

ค. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (เช่น เพื่อแสดงเนื้อหาหรือโฆษณาที่ปรับให้เข้ากับความสนใจเฉพาะบุคคลโดยอาศัยพฤติกรรมการใช้งานของท่าน) เราและบุคคลภายนอก (ตามที่เกี่ยวข้อง) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากและเท่าที่ท่านให้ความยินยอมของท่านผ่านระบบจัดการความยินยอมของเราเท่านั้น ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตัวเลือกในการตัดสินใจได้ที่นี่ ลิงก์ไปยัง CMP

ง. นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่เราต้องดำเนินการตามกฎหมาย (เช่น จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่เกี่ยวกับการค้าหรือภาษี การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่หรือศาล เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย)

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก โซเชียลปลั๊กอิน การใช้บริการของผู้ให้บริการ

ก. เว็บไซต์ของเราอาจมีข้อเสนอของบุคคลภายนอก หากท่านคลิกที่ข้อเสนอดังกล่าว เราจะโอนข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตที่จำเป็น (เช่น ข้อมูลที่ว่าท่านพบข้อเสนอนี้จากเรา และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านให้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์นี้)

ข. เมื่อเราใช้โซเชียลปลั๊กอินบนเว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์เครือข่ายสื่อสังคม (Social Media) เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เราใช้โซเชียลปลั๊กอินด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โซเชียลปลั๊กอินจะถูกปิดการใช้งาน กล่าวคือ จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการของเครือข่ายเหล่านี้ หากท่านต้องการใช้เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง เพียงแค่คลิกโซเชียลปลั๊กอินเพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
หากท่านมีบัญชีผู้ใช้ในเครือข่ายดังกล่าวและได้มีการลงชื่อเข้าใช้แล้ว เมื่อท่านเปิดใช้งานโซเชียลปลั๊กอิน เครือข่ายดังกล่าวก็จะสามารถเชื่อมโยงการเข้าชมเว็บไซต์ของเรากับบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ หากท่านไม่ต้องการเช่นนั้น โปรดลงชื่อออกจากเครือข่ายก่อนใช้งานโซเชียลปลั๊กอิน เพียงเท่านี้ เครือข่ายสังคมนั้นก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงการเข้าชมเข้ากับเว็บไซต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อื่นๆ จนกว่าท่านจะเปิดใช้งานโซเชียลปลั๊กอินที่มีอยู่
เมื่อท่านเปิดใช้งานโซเชียลปลั๊กอิน เครือข่ายนั้นก็จะถ่ายโอนเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้จากบราว์เซอร์ของท่านโดยตรง ซึ่งได้รวมเนื้อหานั้นมายังเว็บไซต์ของเรา ในกรณีนี้ อาจจะมีการโอนข้อมูลที่ริเริ่มและควบคุมโดยเครือข่ายสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องนั้น ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสื่อสังคม จะมีการโอนข้อมูลระหว่างเครือข่ายและระบบของท่าน และปฏิสัมพันธ์ของท่านบนแพลตฟอร์มนั้นก็จะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายนั้น
โซเชียลปลั๊กอินจะยังคงถูกใช้งานอยู่จนกว่าท่านจะปิดใช้งานหรือลบคุกกี้ของท่าน (ดูข้อ 5.ง)

ค. หากท่านคลิกลิงก์ไปยังข้อเสนอหรือเปิดใช้งานโซเชียลปลั๊กอิน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งไปถึงผู้ให้บริการที่อยู่นอกประเทศไทย ซึ่งจากมุมมองของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("คณะกรรมการฯ") อาจรับประกันไม่ได้ว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประมวลผลข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามมาตรฐานของคณะกรรมการฯ โปรดคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ก่อนคลิกลิงก์หรือเปิดใช้โซเชียลปลั๊กอิน ซึ่งจะทำให้เกิดการโอนข้อมูลของท่าน

ง. นอกจากนี้ เรายังใช้บริการของผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด (เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด) เพื่อดำเนินการ ปรับปรุง และทำให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัย เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการและใช้งานเว็บไซต์และคุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเท่าที่ได้รับความยินยอมจากท่าน (โปรดดูข้อ 7) ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ระบบจัดการความยินยอมของเราhttps://www.mercedes-benz.co.th/en/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html นอกจากนี้ ข้อมูลยังส่งไปยังผู้รับต่อไปนี้ : บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

5. คุกกี้

ก. อาจมีการใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ในทางเทคนิคแล้ว สิ่งเหล่านี้ที่อาจเรียกได้ว่า คุกกี้ HTML และเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่นที่คล้ายกัน เช่น Web/Dom Storage หรือ Local Shared Objects (หรือที่เรียกกันว่า "แฟลชคุกกี้") ซึ่งเราเรียกรวมกันว่า "คุกกี้"

ข. คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่ในเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์โน้ตบุค หรืออุปกรณ์มือถือขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ตรวจสอบได้ว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเว็บไซต์หรือไม่ แสดงผลในภาษาที่ท่านตั้งค่าไว้รวมถึงตามการตั้งค่าอื่นๆ เสนอฟังก์ชันบางอย่างให้ท่าน (เช่น ร้านค้าออนไลน์ การตั้งค่ารถ) หรือจดจำความสนใจของท่านจากการใช้งาน คุกกี้อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย

ค. จะมีการใช้คุกกี้หรือไม่และใช้คุกกี้ใดเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราขึ้นอยู่กับส่วนและฟังก์ชันของเว็บไซต์ที่ท่านใช้งาน รวมทั้งขึ้นอยู่กับว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ที่ไม่ได้มีความจำเป็นทางเทคนิคในระบบจัดการความยินยอมของเราหรือไม่ ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมและตัวเลือกในการตัดสินใจได้ที่นี่ https://www.mercedes-benz.co.th/en/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html

ง. การใช้คุกกี้ยังขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ (เช่น Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox) เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าไว้ก่อนแล้วโดยอัตโนมัติให้ยอมรับคุกกี้บางประเภท อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เสมอ ท่านสามารถลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ได้ทุกเมื่อ การจัดเก็บ Web/DOM และวัตถุที่แบ่งปันในเครื่องสามารถลบโดยแยกจากกันได้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยดูได้ในคู่มือ

จ. ความยินยอมในการใช้ และการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์และเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ถ้าท่านใช้อุปกรณ์หลายเครื่องหรือหลายเว็บเบราว์เซอร์ ท่านสามารถตัดสินใจหรือตั้งค่าต่างกันได้

ฉ. หากท่านตัดสินใจที่จะไม่ใช้คุกกี้หรือต้องการลบคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้และการใช้งานบางฟังก์ชันอาจไม่สมบูรณ์

 

6. ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งในทางเทคนิคและองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านซึ่งเราจัดการ เพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นถูกดัดแปลง ทำให้สูญหาย ถูกทำลาย หรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และเราพัฒนามาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 

7. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ก. หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถือว่าเป็นฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

ข. มาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

ค. หากจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล) เรามีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวได้ตามมาตรา 24 (6) ของพระราชบัญญัติฯ

ง. นอกจากนี้ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา รวมถึงประโยชน์ของบุคคลที่สามตามมาตรา 24 (5) ของพระราชบัญญัติ ตัวอย่างของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้แก่ การรักษาการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรารวมถึงการทำการตลาด (แบบตรง) ของสินค้าและบริการของเรา (ภายใต้ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุมโดยความยินยอมของท่าน) และของบุคคลที่สาม และการดำเนินการทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อทางธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด ในการพิจารณาประโยชน์โดยชอบในแต่ละกรณี เราพิจารณาประโยชน์ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถานการณ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และประโยชน์ของท่านในสถานะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

8. การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ที่อยู่ไอพี (IP Address) และชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน (ซึ่งเราเก็บไว้เพื่อความปลอดภัย) จะถูกลบเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไปแล้ว นอกจากนี้ เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเสร็จ อาจจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้อมูลอาจจะถูกเก็บเท่าที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติอื่นๆ ของประเทศไทยกำหนด หรือโดยบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศอื่นที่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หากในบางกรณีไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรายเฉพาะได้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่อไป

 

9. สิทธิในฐานะบุคคลผู้ได้รับผลกระทบ

ก. ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเข้าถึงและรับข้อมูล (มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติฯ) ขอให้แก้ไข (มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติฯ) ลบ (มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติฯ) ระงับการใช้ (มาตรา 34 ของพระราชบัญญัติฯ) และโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 31 ของพระราชบัญญัติฯ)

ข. หากท่านให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกระเทือนต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมของท่าน และจะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย (โปรดอ่านหัวข้อ "ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)

ค. สิทธิในการคัดค้าน
โดยอาศัยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของท่าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ที่ได้ถูกเก็บรวบรวมภายใต้มาตรา 24 (4) ของพระราชบัญญัติฯ (การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ) หรือมาตรา 24 (5) (การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานการชั่งน้ำหนักประโยชน์) ได้ทุกเมื่อ หากท่านยื่นคำคัดค้าน เราจะยังคงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้หากเราสามารถแสดงถึงเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีน้ำหนักมากกว่าประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือหากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ใช้ และต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำการตลาดแบบตรงบนฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ท่านมีสิทธิคัดค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผล

ง. หากเป็นไปได้ เราขอให้ท่านส่งคำร้องหรือถ้อยแถลงใดๆ มาที่อีเมลนี้ cs.tha@cac.mercedes-benz.com

จ. หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมาย ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนถึงหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 73 ของพระราชบัญญัติฯ)

 

10. จดหมายข่าว

เมื่อคุณสมัครรับข้อมูลจดหมายข่าวที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุณกรอกเพื่อสมัครใช้งานจดหมายข่าวจะถูกใช้เพื่อการจัดส่งจดหมายข่าวเท่านั้น หากคุณไม่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น คุณจะสามารถสิ้นสุดการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา โดยดูวิธีการยุติการสมัครสมาชิกได้ในจดหมายข่าว

 

11. บริการลงทะเบียนกลางของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี

ด้วยบริการลงทะเบียนกลางของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ท่านสามารถสมัครเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทุกรายการของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป และแบรนด์ในเครือที่เกี่ยวข้องกับบริการได้ เงื่อนไขการใช้งานที่ใช้บังคับมีข้อกำหนดเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวได้จะปรากฎอยู่ในหน้าลงทะเบียนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

 

12. การส่งข้อมูลไปยังผู้รับที่อยู่นอกประเทศไทย

ก. เมื่อมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการ (ดูข้อ 4. ง.) และส่งต่อไปข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกโดยอาศัยความยินยอมของท่าน (ดูข้อ 3. ค.) อาจมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับนอกประเทศไทย โดยจะมีการโอน เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่ประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและอินเดีย

ข. ในปัจจุบันนี้ จากมุมมองของคณะกรรมการฯ ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประเทศที่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามมาตรฐานของประเทศไทย (หรือที่เรียกว่า "ความเพียงพอ") ดังนั้น เราจึงต้องอาศัยข้อยกเว้นตามกฎหมายในการส่งข้อมูลไปยังผู้รับนอกประเทศไทย (เช่น ความยินยอมของท่าน ความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับท่าน การปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ของท่าน) นอกจากนี้ เรามีข้อตกลงกับผู้รับในประเทศอื่นเกี่ยวกับการใช้ข้อสัญญาตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือข้อผูกพันภายในเครือบริษัทเพื่อสร้าง "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ" ตามข้อกำหนดในกฎหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดใช้รายละเอียดติดต่อในข้อ 9.ง. ด้านบน

แก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด: เมษายน 2022

 

 


สารสนเทศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการซื้อบริการ Mercedes me connect ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ และกิจลักษณ์หรือฟีเจอร์ on-demand ที่เรียกเก็บค่าบริการได้


ไปด้านบนสุดของหน้า

 

สารสนเทศด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย”) จะประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์และเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย ในบริบทนี้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จะส่งต่อข้อมูลของลูกค้าให้แก่ บริษัท Mercedes-Benz Group (เช่น Mercedes-Benz Group AG, Mercedes-Benz AG, Mercedes pay GmbH) (ซึ่งต่อต่อไปในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เรียกว่า “MBTh”) และคู่ค้าภายนอก (Red Dot (Thailand) Limited ("RDP")) เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย
 2. นอกจากนี้ MBTh อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ตนได้รับมาโดยเกี่ยวเนื่องกับการจัดให้มีสัญญาซื้อขายเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ MBTh (การยื่น ใช้ หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย) เพื่อปกป้องระบบประมวลผลข้อมูลและ/หรือสารสนเทศอันจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และอาจจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการ) เท่าที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใด ๆ การใช้บริการในทางที่ผิด หรือความพยายามที่จะเข้าถึงระบบประมวลผลข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าคนอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
 3. ข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาแห่งความสัมพันธ์ตามสัญญา และในภายหลังจะเก็บรักษาไว้ตามข้อกำหนดในการเก็บรักษาตามกฎหมายเป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปีครึ่ง จากนั้น ข้อมูลจะถูกลบทิ้ง เว้นแต่มีความจำเป็นต้องทำการจัดเก็บต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎมายของของ MBTh (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่น ใช้ และต่อสู้ข้อเรียกร้องตามกฎมาย) หรือตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น
 4. MBTh ได้แต่งตั้งคู่ค้าภายนอกเป็นผู้ให้บริการทางเทคนิคและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินให้ดำเนินการและจัดการธุรกรรมการชำระเงิน บริษัทเหล่านี้ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศเยอรมันและสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของตน เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ได้ทำสัญญากับผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งจะมีข้อกำหนดว่าด้วยการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วยทั้งนี้ตามกฎหมายประเทศไทย
  หากท่านประสงค์จะทำการชำระเงินทางอิเลคโทรนิคส์เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์นี้ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมชำระเงินดังกล่าว (เช่น เลขที่บัญชีธนาคารหรือเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร ระยะเวลาที่บัตรใช้งานได้ จำนวนและเวลาที่ทำการชำระเงิน) โดย Mercedes pay GmbH และส่งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ RDP เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมซื้อได้โดยบริบูรณ์ (พื้นฐานทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA): มาตรา 24 (3))
 5. ในการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของท่าน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต) ที่มีไว้สำหรับการชำระเงินในอนาคต โดยได้กระทำผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับ Mercedes me Portal ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บและประมวลผลตามที่ท่านร้องขอ โดย บริษัท Mercedes pay GmbH ประเทศเยอรมัน

   

  บริการนี้สามารถจะปิดการใช้งานได้ หรือท่านสามารถจะจัดการข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเวลาใดก็ได้ ผ่าน “ข้อมูลของฉัน” ("My data") ใน Mercedes me Portal ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

   

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดยบริษัท Mercedes pay GmbH สามารถดูได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้
  >Data privacy statement of Mercedes pay GmbH
 6. ตราบเท่าที่ MBTh เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิที่จะ
  • ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย MBTh (สิทธิในการรับทราบ)
  • ร้องขอให้มีการปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และการทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์กลายเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล (สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง)
  • ร้องขอให้มีการลบข้อมูลด้วยเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย (สิทธิในการลบ)
  • ร้องขอให้มีการประมวลผลข้อมูลอย่างจำกัด ถ้าบรรลุตามเงื่อนไขที่จะต้องมีก่อนตามกฎหมายสำหรับการนี้แล้ว (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)
  • รับข้อมูลที่ลูกค้าจัดส่งให้ในแบบที่จัดรูปแบบแล้ว มีผลสมบูรณ์ และเครื่องมือสามารถอ่านได้ ถ้าบรรลุตามเงื่อนไขที่จะต้องมีก่อนตามกฎหมายสำหรับการนี้แล้ว ตลอดจนการส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บุคคลผู้รับผิดชอบคนอื่น หรือ (เท่าที่จะทำได้ในทางเทคนิค) ให้ MBTh ส่งผ่านข้อมูล (สิทธิในการโยกย้ายข้อมูล),
  • เพิกถอนความยินยอมให้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวลาใดก็ได้ ภายในขอบเขตและด้วยวิธีการซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ (สิทธิในการเพิกถอน)
 7. นอกจากนี้ ลูกค้ามีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ MBTh ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนตัวของลูกค้าตามระเบียบกฎหมาย (สิทธิในการคัดค้าน).
 8. ในการใช้สิทธิเหล่านี้ ลูกค้าสามารถติดต่อกับ MBTh ได้โดยใช้รายละเอียดผู้รับการติดต่อที่ได้ระบุไว้ข้างท้ายนี้ นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีสิทธิที่ยื่นข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย
  1. Data controller Email: cs.tha@cac.mercedes-benz.com
  2. Data Protection Email: dpo_mbth@mercedes-benz.com
แก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด: เมษายน 2022